Search for European Projects

36 European Projects Found

Searched on 125080 European Projects

 FINISHED 

Euregionale Grenzraumentwicklung 2014/15

Start date: Dec 31, 2013, End date: Jun 29, 2015,

Read Project

 2

 FINISHED 

Euregionale Grenzraumentwicklung 2011-2013

Start date: Dec 31, 2010, End date: Dec 30, 2013,

Read Project

 2

 FINISHED 
Read Project

 2

 FINISHED 

Europaregion Donau - Moldau

Start date: Jun 30, 2009, End date: Jun 29, 2012,

Die Europaregion Donau - Moldau sollte eine gemeinschaftliche Gestaltung in ihren Zielen und Strategien, ihren Aktivitäten und Kernprozessen sowie in ihren Organisationsformen finden. Hierfür ist ein mehrjähriger Planungsprozess in drei Schritten mit allen in der Region etablierten Netzwerkpartnern erforderlich. Zum Einstieg wird daher die Erarbeitung einer konzeptionellen sozialen Netzwerk- und R ...
Read Project

 4

 FINISHED 

Schulausflüge nach Südböhmen, Böhmerwald und Niederbayern

Start date: Dec 31, 2009, End date: Dec 30, 2011,

Read Project

 2

 FINISHED 

ÖPNV - Struktur- und Potenzialanalyse Bayerischer Wald/Böhmerwald 2020

Start date: Oct 19, 2008, End date: Jan 30, 2011,

Read Project

 2

 FINISHED 

Studie der Tunneltrasse I/4 auf dem Durchzug durch Gemeinde Kubova Hut'

Start date: Oct 31, 2008, End date: Dec 30, 2009,

Read Project

 2

 FINISHED 
Obsahem projektu je administrace Dispozičního fondu INTERREG IIIA v Jihočeském kraji v česko-rakouském příhraničí v letech 2004-2007. Celkový objem projektu je 82 000 EUR, z toho příspěvek EU ERDF v max. výši 75 je 61 500 EUR. Administrátorem fondu je sdružení Jihočeská Silva Nortica, v regionu Šumava administraci smluvně zajistí Regionální rozvojová agentura Šumava, o.p.s. se sídlem ve Stach ...
Read Project

 4

 FINISHED 
Obsahem projektu je administrace Dispozičního fondu INTERREG IIIA v regionu Šumava v česko-bavorském příhraničí v letech 2004-2007. Celkový objem projektu je 108.253 EUR, z toho příspěvek EU ERDF v max. výši 75 je 81.193 EUR. Administrátorem fondu je Regionální rozvojová agentura Šumava, o.p.s. se sídlem ve Stachách. Hlavní aktivity související s úspěšnou administrací projektu dispozičního fondu ...
Read Project

 2

 FINISHED 
Rozvojem a inovací sítě přeshraničních impulsních center (GIZ) a pracovních skupin Euroregionu Silva Nortica (ERSN) na české straně (včetně euroregionu Šumava - ERŠ) a jejich provázáním na Horní a Dolní Rakousko sleduje Euroregion Silva Nortica zkvalitnění přeshraniční spolupráce s partnerskými organizacemi ve Waldviertelu, Mühlviertelu a na Šumavě. Projekt navazuje na probíhající projekt Založení ...
Read Project

 8

 FINISHED 
Hlavním cílem předkládaného projektu je vytvoření společného přeshraničního systému značení významných turistických cílů Jihočeského kraje a Horního Rakouska. Toho bude dosaženo realizací 3 základních složek projektu. Těmi jsou: 1. 16 ks turistických informačních panelů v dvojjazyčném provedení umístěných na 4 hraničních přechodech mezi Jihočeským krajem a Horním Rakouskem (8 na každé straně hran ...
Read Project

 3

 FINISHED 
Pilotní projekt v oblasti rozvoje zcela nové, velmi atraktivní a žádané měkké formy turistiky. Prezentace možností, které tato forma turistiky nabízí, a to jak poskytovatelům ( ekonomický přínos, prodloužení turistické sezóny ) , tak uživatelům ( turisté a cestovní kanceláře v České republice i v zahraničí ). Realizace konkrétních návrhů vzniklých na základě projektu SROP Turistika na koni a studi ...
Read Project

 8

 FINISHED 
Projekt je zaměřen na prohloubení přeshraniční spolupráce udržovatelů lyžařských běžeckých stop v česko-německém příhraničí. Tato oblast, důležitá pro cestovní ruch, vyžaduje dodržování stanovených podmínek pro údržbu lyžařských stop a pravidel pro uživatele lyžařských tras. Cílem je monitoring systému údržby a financování lyžařských tras, ochrana krajiny, zlepšení podmínek životního prostředí, ak ...
Read Project

 2

 FINISHED 
Projekt Muzeum Fotoateliér Seidel vychází z nutnosti nalezení vhodného využití pro objekt Seidlova domu v České Krumlově, který získal majitel Českokrumlovský rozvojový fond v dubnu 2005. Tento objekt je jako kulturní památka součástí Městské památkové zóny a má vysokou historickou hodnotu, která se traduje od roku 1905, kdy byl zahájen provoz ateliéru. Záměrem je rekonstrukce historického obje ...
Read Project

 9

 FINISHED 
Projekt Muzeum Fotoateliér Seidel vychází z nutnosti nalezení vhodného využití pro objekt Seidlova domu v České Krumlově, který získal majitel Českokrumlovský rozvojový fond v dubnu 2005. Tento objekt je jako kulturní památka součástí Městské památkové zóny a má vysokou historickou hodnotu, která se traduje od roku 1905, kdy byl zahájen provoz ateliéru. Záměrem je rekonstrukce historického obje ...
Read Project

 8

 FINISHED 
Bezprostředně u řeky Malše, naproti obci Hammern, leží na české straně zaniklá obec Cetviny. Po odsunu převážně německého obyvatelstva po roce 1946, pozvolna zchátraly všechny domy včetně kostela, Mariánské kaple a k ní vedoucí křížová cesta. Obsahem předkládaného projektu je revitalizace 120 let staré křížové cesty vedoucí k Mariánské kapli ve Farském lese. V rámci revitalizace bude obnoveno vš ...
Read Project

 2

 FINISHED 
Bezprostředně u řeky Malše, naproti obci Hammern, leží na české straně zaniklá obec Cetviny. Po odsunu převážně německého obyvatelstva po roce 1946, pozvolna zchátraly všechny domy včetně kostela, Mariánské kaple a k ní vedoucí křížová cesta. Obsahem předkládaného projektu je revitalizace 120 let staré křížové cesty vedoucí k Mariánské kapli ve Farském lese. V rámci revitalizace bude obnoveno vš ...
Read Project

 2

 FINISHED 
Projekt bude zaměřen na zmapování nabídky pro in-line skating a nordic walking v jižních Čechách a na Šumavě. Pro tyto nově se rozvíjející aktivity, které jsou vhodné i pro rozvoj cestovního ruchu jako formy šetrné k životnímu prostředí, existují dobré podmínky také v oblasti jižních Čechách a Šumavy. V bavorské části Šumavy jsou tyto aktivity rovněž rozvíjeny na vysoké úrovni, projekt tedy bude z ...
Read Project

 3

 FINISHED 
Projekt je zaměřen na prohloubení přeshraniční spolupráce udržovatelů lyžařských běžeckých stop v česko-německém příhraničí. Tato oblast, důležitá pro cestovní ruch, vyžaduje dodržování stanovených podmínek pro údržbu lyžařských stop a pravidel pro uživatele lyžařských tras. Cílem je monitoring systému údržby a financování lyžařských tras, ochrana krajiny, zlepšení podmínek životního prostředí, ak ...
Read Project

 2

 FINISHED 
V rámci projektu bude proveden výzkum a zmapování společného soužití Čechů, Němců a Židů v oblasti Böhmerwald (Šumava + Český les) v období před rokem 1945. Tento výzkum je iniciován občanským sdružení Památník Hartmanice z důvodu neexistence jakékoliv ucelené dokumentace k této výzkumné problematice v dané oblasti. Cílem tohoto výzkumu bude vytvoření kompletní dokumentace společného soužití výš ...
Read Project

 2

 FINISHED 

Značení místních produktů na Šumavě (CZ.04.4.82/1.1.00.1/0087)

Start date: Jul 2, 2005, End date: Jul 29, 2007,

Znaeení (certifikace) místních výrobku pomuže zviditelnit region Šumavy a zhodnotit jeho výhody jako chrániného území, mezi niž patoí nesporni zdravijší prostoedí, kvalitnijší a šetrnijší hospodaoení. To ocení poedevším turisté, ale také místní obyvatelé, kteoí navíc budou moci podpooit svého místního výrobce. Certifikace pomuže eelit nepuvodním produktum s pochybnou znaekou pravosti a puvodnosti. ...
Read Project

 3

 FINISHED 
Setkání partnerů v tomto rozsahu nebylo doposud uskutečněno. V rámci rozvoje spolupráce bude uspořádáno dvoudenní setkání (termín 10.-11. 5. 2007) v Hluboké n.Vlt. Hlavním pořadatelem bude Jihočeský kraj, spolupořadatelé ERSN a ERN Šumava. Tato kulturní výměna poskytuje prostor pro zhodnocení dosavadní spolupráce a rozvoj spolupráce Jč kraje a zemí Dolní a Horní Rakousko, Dolní Bavorsko. Témata ...
Read Project

 2

 FINISHED 
Obsahem projektu je vytvoření internetové prezentace formou podrobného místopisného průvodce Šumavou a rakouským příhraničím - dosud nejširší míra základních informací o historii sídel (i dnes již neexistujících), o architektonických památkách a o přírodních a turistických zajímavostech - na stopadesát abecedně řazených hesel se vzájemnými odkazy - snadná orientace v krajině, možnost plánován ...
Read Project

 2

 FINISHED 
Obsahem projektu je vytvoření internetové prezentace formou podrobného místopisného průvodce Šumavou a bavorským příhraničím (dosud nejširší míra základních informací o historii sídel , o architektonických památkách a o přírodních a turistických zajímavostech; na pět set abecedně řazených hesel se vzájemnými odkazy; přiblížení bohaté historie osídlení obou stran hranice; dobové i současné fotograf ...
Read Project

 2

 FINISHED 
Cílem projektu je zlepšení komunikace mezi sekcemi Euroregionu (Šumava - Bayerischer Wald) a zvýšení informovanosti členů Euroregionu. Jednou z aktivit projektu je pravidelné vydávání měsíčníku s informacemi o činnosti sekcí Euroregionu a o jejich přeshraničních aktivitách.V rámci projektu se uskuteční dvě třídenní setkání české a bavorské sekce Euroregionu, na kterých bude konzultován společný po ...
Read Project

 2

 FINISHED 
Obsahem projektu je tisk podrobného místopisného průvodce Šumavou a bavorským příhraničím. Tento projekt navazuje na zpracování internetové prezentace z DF CZ-D IV. Finanční prostředky v rámci tohoto projektu budou čerpány na předtiskovou přípravu a samotný tisk 1000 ks publikací (600 ks ČJ, 400 ks NJ). Publikace bude obsahovat cca 250 stran tématicky zaměřených na česko - bavorské příhraničí + po ...
Read Project

 2

 FINISHED 

Seminář: Účetnictví bez hranic II (CZ.04.4.82/4.3.02.1/0472)

Start date: Aug 30, 2006, End date: Jan 30, 2007,

Realizace tohoto projektu reaguje na vstup ČR do EU a s tím spojenou změnu účetní legislativy. V současnosti roste čerpání dotací z EU, s jejímž správným zaúčtováním se potýká mnoho měst a obcí z Euroregionu. Proto se v rámci projektu uskuteční dvoudenní seminář na téma rozpočet obce. Předpokládaná účast je 120 účetních z regionu. Na semináři vystoupí 5 lektorů (4 z ČR, 1 ze SRN). Každá přednáška ...
Read Project

 2

 FINISHED 
Projekt Jižní Čechy známé i zapomenuté - Život na česko-bavorském pomezí má za cíl prostřednictvím historické fotografie zmapovat existující i zaniklá místa česko-bavorského pohraničí, zabývá se rázovitým folklórem, tradicemi a také výtvarnými a řemeslnými postupy, dnes již mnohdy zapomenutými. Tento projekt se prostřednictvím putovní výstavy fotografií snaží spojit společnou minulost českých a ba ...
Read Project

 2

 FINISHED 
Český partner projektu organizuje dvoudenní zájezd po Šumavě za účasti zástupců z německé strany. Účastníky zájezdu jsou na německé i české straně zástupci informačních center a dále na české straně také členové komise CR při ERN Šumava a zástupci krajů. Cílem projektu je prohloubení znalostí o českokrumlovském regionu, zlepšení informovanosti o turistické nabídce daného regionu, navázání úzké sp ...
Read Project

 2

 FINISHED 
Obsahem projektu je tisk podrobného místopisného průvodce Šumavou a rakouským příhraničím. Tento projekt navazuje na zpracování internetové prezentace z DF CZ-A III. - dosud nejširší míra základních informací o historii sídel (i dnes již neexistujících), o architektonických památkách a o přírodních a turistických zajímavostech - na pět set abecedně řazených hesel se vzájemnými odkazy - snadná ...
Read Project

 2

 FINISHED 
CITYREGIO addresses the problems arising from different paces and accents of economic development between centres and their surrounding areas and the problems of their impact on spatial development. The project analyses the mutual interdependence of centres and their surroundings. It approaches cities and the surrounding districts as a unity as far as regional economic development is concerned. Fr ...
Read Project

 14

 FINISHED 

Zlatokorunská konference - květen 2006 (CZ.04.4.82/4.3.02.1/0170)

Start date: Jun 28, 2005, End date: Jun 29, 2006,

Odborná konference sumarizující zjištění o klášteře Zlatá Koruna, vyplynulá z posledních desetiletí oprav a restaurátorských prací, v mezioborové perspektivě. Realizována bude 17.-19. května 2006 za účasti předních odborníků v oborech památkové péče, historie, religionistiky, dějin umění, architektury a literatury. Poznatky prezentované na konferenci budou součástí navazujících projektů směřujícíc ...
Read Project

 2

 FINISHED 
Projekt svým zaměřením reaguje na stále rostoucí zájem veřejnosti o běžecké lyžování, které se stává stále častější formou aktivní rekreace. Cílem projektu je nákup 4 ks GPS modulů, jejich následné umístění na stroje na úpravu lyžařských běžeckých stop (rolby), aktivace v on-line systému, 2 měsíce provozu a mapové zpracování nasnímaných souřadnicových dat. Výsledkem bude internetový on-line syst ...
Read Project

 2

 FINISHED 
Projekt svým zaměřením reaguje na stále rostoucí zájem veřejnosti o běžecké lyžování, které se stává stále častější formou aktivní rekreace. Cílem projektu je nákup 3 ks GPS modulů, jejich následné umístění na stroje na úpravu lyžařských běžeckých stop (rolby), aktivace v on-line systému, zabezpečení provozu na 2 měsíce a mapové zpracování nasnímaných souřadnicových dat. Výsledkem bude interneto ...
Read Project

 2

 FINISHED 
Český partner projektu organizuje dvoudenní zájezd po Šumavě za účasti zástupců z německé strany. Účastníci zájezdu jsou na německé straně zástupci informačních center a na české straně též zástupci informačních center , dále členové komise CR při Euroregionu Šumava a zástupci krajů. Cílem projektu je prohloubení znalostí profesní skupiny zaměstnanců o objektech venkovské turistiky. Termín reali ...
Read Project

 2

 FINISHED 

Seminář účetnictví bez hranic (CZ.04.4.82/4.3.02.1/0307)

Start date: Sep 29, 2005, End date: Jan 30, 2006,

Uskutečnění tohoto projektu je reakcí na vstup ČR do EU a s tím spojenou změnu účetní legislativy. V současné době roste čerpání dotací z EU, s jejímž správným zaúčtováním se potýká mnoho měst a obcí z Euroregionu Šumava. Proto se v rámci projektu uskuteční dvoudenní seminář na téma rozpočet obce. Předpokládaná účast je 100 účetních z regionu. Na semináři vystoupí 4 lektoři (3 z ČR, 1 ze SRN). Kaž ...
Read Project

 2