Search for European Projects

In-line skating a Nordic walking - jižní Čechy, Šumava - Bavorský les (CZ.04.4.82/4.3.02.1/0490)
Start date: Aug 30, 2006, End date: Aug 29, 2007 PROJECT  FINISHED 

Projekt bude zaměřen na zmapování nabídky pro in-line skating a nordic walking v jižních Čechách a na Šumavě. Pro tyto nově se rozvíjející aktivity, které jsou vhodné i pro rozvoj cestovního ruchu jako formy šetrné k životnímu prostředí, existují dobré podmínky také v oblasti jižních Čechách a Šumavy. V bavorské části Šumavy jsou tyto aktivity rovněž rozvíjeny na vysoké úrovni, projekt tedy bude zahrnovat i tipy z příhraničních oblastí Bavorska. Touto tématicky zaměřenou nabídkou bude rozšířena produktová řada daného regionu v oblasti volnočasových aktivit a cestovního ruchu.
Up2Europe Ads

Coordinator

Details

  • 50%   110 000,00
  • 2000 - 2006 Bavaria - Czech Republic (DE-CZ)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

2 Partners Participants