Search for European Projects

Tisk průvodce Šumavou a rakouským příhraničím (CZ.04.4.83/3.2.03.1/0485)
Start date: Jun 29, 2006, End date: Oct 29, 2006 PROJECT  FINISHED 

Obsahem projektu je tisk podrobného místopisného průvodce Šumavou a rakouským příhraničím. Tento projekt navazuje na zpracování internetové prezentace z DF CZ-A III. - dosud nejširší míra základních informací o historii sídel (i dnes již neexistujících), o architektonických památkách a o přírodních a turistických zajímavostech - na pět set abecedně řazených hesel se vzájemnými odkazy - snadná orientace v krajině, možnost plánování vycházek, túr a cyklovýletů - přiblížení bohaté a dramatické historie osídlení obou stran česko-bavorské hranice, možnosti podnikání a obživy obyvatel v dobách prosperity i úpadku. - dobové i současné fotografie Finanční prostředky v rámci tohoto projektu budou čerpány na předtiskovou přípravu a samotný tisk 1000 ks publikací (600 ks ČJ, 400 ks NJ). Publikace bude obsahovat cca 250 stran tématicky zaměřených na česko - rakouské příhraničí. - podrobná mapa Jelikož se tato publikace týká celé Šumavy, je tento projekt rozdělen do dvou částí - část, tématicky zaměřená na česko-rakouské příhraničí, bude spolufinancovaná z česko-rakouského DF a na česko-bavorskou část prezentace bude požádáno o dotaci z česko-bavorského DF.

Looking for a partnership?
Have a look at
Ma Région Sud!
https://maregionsud.up2europe.eu

Coordinator

Details

  • 45%   85 440,00
  • 2000 - 2006 Czech Republic - Austria (CZ-AT)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

1 Partners Participants