Search for European Projects

Značení místních produktů na Šumavě (CZ.04.4.82/1.1.00.1/0087)
Start date: Jul 2, 2005, End date: Jul 29, 2007 PROJECT  FINISHED 

Znaeení (certifikace) místních výrobku pomuže zviditelnit region Šumavy a zhodnotit jeho výhody jako chrániného území, mezi niž patoí nesporni zdravijší prostoedí, kvalitnijší a šetrnijší hospodaoení. To ocení poedevším turisté, ale také místní obyvatelé, kteoí navíc budou moci podpooit svého místního výrobce. Certifikace pomuže eelit nepuvodním produktum s pochybnou znaekou pravosti a puvodnosti. Certifikované výrobky budou spoleeni propagovány v cestovním ruchu, poi místních jarmarcích, trzích i maloobchodním prodeji. Tato poeshraniení spolupráce povede ke sbližování lidí a institucí - a to jak v prubihu poípravy, tak i následné realizace projektu. Tento projekt bude mít významný poeshraniení dopad na obou stranách hranice.
Up2Europe Ads

Coordinator

Details

  • 75%   1 744 907,00
  • 2000 - 2006 Bavaria - Czech Republic (DE-CZ)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

2 Partners Participants