Search for European Projects

Zlatokorunská konference - květen 2006 (CZ.04.4.82/4.3.02.1/0170)
Start date: Jun 28, 2005, End date: Jun 29, 2006 PROJECT  FINISHED 

Odborná konference sumarizující zjištění o klášteře Zlatá Koruna, vyplynulá z posledních desetiletí oprav a restaurátorských prací, v mezioborové perspektivě. Realizována bude 17.-19. května 2006 za účasti předních odborníků v oborech památkové péče, historie, religionistiky, dějin umění, architektury a literatury. Poznatky prezentované na konferenci budou součástí navazujících projektů směřujících k větší informovanosti návštěvnické veřejnosti a rozvoji turistického ruchu. Akce navazuje na předchozí relizace prohlídkových tras (zčásti za účasti fondů Phare).
Up2Europe Ads

Coordinator

Details

  • 70%   108 150,00
  • 2000 - 2006 Bavaria - Czech Republic (DE-CZ)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

1 Partners Participants