Search for European Projects

Seminář účetnictví bez hranic (CZ.04.4.82/4.3.02.1/0307)
Start date: Sep 29, 2005, End date: Jan 30, 2006 PROJECT  FINISHED 

Uskutečnění tohoto projektu je reakcí na vstup ČR do EU a s tím spojenou změnu účetní legislativy. V současné době roste čerpání dotací z EU, s jejímž správným zaúčtováním se potýká mnoho měst a obcí z Euroregionu Šumava. Proto se v rámci projektu uskuteční dvoudenní seminář na téma rozpočet obce. Předpokládaná účast je 100 účetních z regionu. Na semináři vystoupí 4 lektoři (3 z ČR, 1 ze SRN). Každá přednáška bude zaměřená na jednotlivá témata (např. rozpočet, hospodaření, závěrečný účet; daně, práce na PC a ruční zpracování účetnictví, účtování dotací z EU; srovnání účetnictví v ČR a SRN).

Looking for a partnership?
Have a look at
Ma Région Sud!
https://maregionsud.up2europe.eu

Coordinator

Details

  • 75%   119 227,00
  • 2000 - 2006 Bavaria - Czech Republic (DE-CZ)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

1 Partners Participants