Search for European Projects

Muzeum Fotoateliér Seidel Český Krumlov - 3.etapa: Centrum česko-rakousko-německého porozumění (CZ.04.4.83/3.1.00.1/0149)
Start date: May 31, 2005, End date: Dec 30, 2007 PROJECT  FINISHED 

Projekt Muzeum Fotoateliér Seidel vychází z nutnosti nalezení vhodného využití pro objekt Seidlova domu v České Krumlově, který získal majitel Českokrumlovský rozvojový fond v dubnu 2005. Tento objekt je jako kulturní památka součástí Městské památkové zóny a má vysokou historickou hodnotu, která se traduje od roku 1905, kdy byl zahájen provoz ateliéru. Záměrem je rekonstrukce historického objektu Seidlova domu v ul. Linecká čp. 262, Český Krumlov pro účely zřízení Muzea Fotoateliér Seidel a Centra česko-rakousko-německého porozumění. V centru bude badatelna a archiv, odborné historické pracoviště, databanka společné česko-rakouské historie, vzdělávací a jednací prostory určené k setkávání zájemců o česko-německo-rakouské porozumění. Projekt přispěje k pochopení historických souvislostí soužití Čechů a Němců (i rakouských) v českém příhraničí v období převratných změn 1.pol. 20. stol. Tato zde popsaná část projektu nazvaná jako 3.etapa - Centrum česko-rakousko-německého porozumění je předmětem této žádosti do opatření 3.1 Organizační struktury a sítě INTERREG IIIA. Další etapy projektu jsou předmětem jiných žádostí. Projekt je nutné z důvodu značného rozsahu a velikosti financovat z více zdrojů, obecních, státních i EU. Součástí projektu je také vybavení centra, propagace a popularizace projektu a management - organizační a technické zajištění. Doba trvání projektu je do léta 2007, kdy se předpokládá otevření centra pro odbornou i laickou veřejnost.
Up2Europe Ads

Coordinator

Details

  • 75%   4 500 000,00
  • 2000 - 2006 Czech Republic - Austria (CZ-AT)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

8 Partners Participants