Search for European Projects

Sítě Euroregionu Silva Nortica - rozvoj a inovace (CZ.04.4.83/3.1.00.1/0231)
Start date: Nov 14, 2005, End date: Jun 29, 2008 PROJECT  FINISHED 

Rozvojem a inovací sítě přeshraničních impulsních center (GIZ) a pracovních skupin Euroregionu Silva Nortica (ERSN) na české straně (včetně euroregionu Šumava - ERŠ) a jejich provázáním na Horní a Dolní Rakousko sleduje Euroregion Silva Nortica zkvalitnění přeshraniční spolupráce s partnerskými organizacemi ve Waldviertelu, Mühlviertelu a na Šumavě. Projekt navazuje na probíhající projekt Založení sítě ERSN.......... podpořený z programu Phare CBC 2003, který bude ukončen v 07/2006. V období od 08/2006 do 07/2008 bude provoz sítě organizací spolupracujících v rámci ERSN financován z tohoto projektu INTERREG IIIA, ČR-Rakousko. Na jihočeské straně existují nyní 4 impulsní centra (Region Růže, České Velenice, Nová Bystřice, Slavonice), s dalším existuje dobrá spolupráce (Telč), a 8 pracovních skupin Euroregionu Silva Nortica (infrastruktura a doprava, cestovní ruch, životní prostředí, lidské zdroje, zemědělství, podnikání, sociální oblast a zdravotnictví, partnerství měst). Rovněž na rakouské straně existuje 5 impulsních center (GIZ Weitra, Gmünd-Schrems, Litschau, Thayaland, Thayatal) a kanceláře hlavních partnerů ve Zwettlu (Regionalmanagement Waldviertel) a ve Freistadtu (Regionalmanagement Mühlviertel). V rámci projektu dojde k inovativnímu rozvoji a propojení těchto struktur do funkční sítě přeshraniční spolupráce, navíc bude do sítě začleněna i kancelář Euroregionu Šumava ve Stachách. Hlavní aktivity a nákladové položky projektu: podpora provozních nákladů českých kanceláří – mzdy, režijní náklady, propojení přes internet, společné akce – jednání GIZ a pracovních skupin, výroční shromáždění, spolupráce ERSN – ERŠ, semináře, konference v souladu se zaměřením pracovních skupin, společná propagace, propagační tiskoviny, publikace, internetové stránky, strategie rozvoje ERSN, setkávání starostů, obcí a měst s kulturním programem, účast v Asociaci evropských příhraničních regionů (AEBR), a další.
Up2Europe Ads

Coordinator

Details

  • 75%   4 131 600,00
  • 2000 - 2006 Czech Republic - Austria (CZ-AT)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

7 Partners Participants