Search for European Projects

znávací zájezd česko-bavorských informačních center (CZ.04.4.82/4.3.02.1/0327)
Start date: Sep 30, 2005, End date: Apr 29, 2006 PROJECT  FINISHED 

Český partner projektu organizuje dvoudenní zájezd po Šumavě za účasti zástupců z německé strany. Účastníci zájezdu jsou na německé straně zástupci informačních center a na české straně též zástupci informačních center , dále členové komise CR při Euroregionu Šumava a zástupci krajů. Cílem projektu je prohloubení znalostí profesní skupiny zaměstnanců o objektech venkovské turistiky. Termín realizace je plánován na konec října 2005. Součástí projektu je vydání turistických česko - německých trhacích blouků Euroregionu Šumava /Bayerische Wald v nákladu 20 000 ks.
Up2Europe Ads

Coordinator

Details

  • 75%   61 050,00
  • 2000 - 2006 Bavaria - Czech Republic (DE-CZ)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

1 Partners Participants