Search for European Projects

Seminář: Účetnictví bez hranic II (CZ.04.4.82/4.3.02.1/0472)
Start date: Aug 30, 2006, End date: Jan 30, 2007 PROJECT  FINISHED 

Realizace tohoto projektu reaguje na vstup ČR do EU a s tím spojenou změnu účetní legislativy. V současnosti roste čerpání dotací z EU, s jejímž správným zaúčtováním se potýká mnoho měst a obcí z Euroregionu. Proto se v rámci projektu uskuteční dvoudenní seminář na téma rozpočet obce. Předpokládaná účast je 120 účetních z regionu. Na semináři vystoupí 5 lektorů (4 z ČR, 1 ze SRN). Každá přednáška bude zaměřená na jiné téma, které vychází z potřeb cílové skupiny. Tento seminář byl realizován i v loni za podpory DF CZ-D. Kvůli pozitivním ohlasům cílové skupiny bude projekt realizován i letos.
Up2Europe Ads

Coordinator

Details

  • 75%   116 180,00
  • 2000 - 2006 Bavaria - Czech Republic (DE-CZ)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

1 Partners Participants