Search for European Projects

Místopisný průvodce Šumavou a bavorským příhraničím (CZ.04.4.82/4.3.02.1/0374)
Start date: Apr 4, 2006, End date: Feb 27, 2007 PROJECT  FINISHED 

Obsahem projektu je vytvoření internetové prezentace formou podrobného místopisného průvodce Šumavou a bavorským příhraničím (dosud nejširší míra základních informací o historii sídel , o architektonických památkách a o přírodních a turistických zajímavostech; na pět set abecedně řazených hesel se vzájemnými odkazy; přiblížení bohaté historie osídlení obou stran hranice; dobové i současné fotografie; podrobná mapa). Jelikož se tato internetová prezentace týká celé Šumavy, je projekt rozdělen do dvou částí. Část, která se týká česko-rakouského příhraničí bude spolufinancovaná z DF ČR-Rakousko.
Up2Europe Ads

Coordinator

Details

  • 65%   116 180,00
  • 2000 - 2006 Bavaria - Czech Republic (DE-CZ)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

1 Partners Participants