Search for European Projects

řeshraniční komunikace mezi sekcemi Euroregionu (CZ.04.4.82/4.3.02.1/0258)
Start date: Nov 30, 2005, End date: Feb 27, 2007 PROJECT  FINISHED 

Cílem projektu je zlepšení komunikace mezi sekcemi Euroregionu (Šumava - Bayerischer Wald) a zvýšení informovanosti členů Euroregionu. Jednou z aktivit projektu je pravidelné vydávání měsíčníku s informacemi o činnosti sekcí Euroregionu a o jejich přeshraničních aktivitách.V rámci projektu se uskuteční dvě třídenní setkání české a bavorské sekce Euroregionu, na kterých bude konzultován společný postup ve vydávání měsíčníku. Na těchto setkáních bude zajištěn odborný program na téma komunikační zdroje a kanály, který navíc přispěje k zaškolení širší cílové skupiny.
Up2Europe Ads

Coordinator

Details

  • 75%   142 800,00
  • 2000 - 2006 Bavaria - Czech Republic (DE-CZ)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

1 Partners Participants