Search for European Projects

Turistika na koni - rozvoj atraktivní novinky v oblasti cestovního ruchu v Jihočeském kraji (CZ.04.4.83/3.1.00.1/0225)
Start date: Nov 15, 2005, End date: May 30, 2008 PROJECT  FINISHED 

Pilotní projekt v oblasti rozvoje zcela nové, velmi atraktivní a žádané měkké formy turistiky. Prezentace možností, které tato forma turistiky nabízí, a to jak poskytovatelům ( ekonomický přínos, prodloužení turistické sezóny ) , tak uživatelům ( turisté a cestovní kanceláře v České republice i v zahraničí ). Realizace konkrétních návrhů vzniklých na základě projektu SROP Turistika na koni a studie Turistika na koni zpracované v rámci Programu rozvoje Jihočeského kraje v roce 2004, která se stala vzorem pro ostatní kraje České republiky. Záměrem je vytvoření sítě jezdeckých středisek a jejich propojení v jižních Čechách a Horním a Dolním Rakousku přes nové turistické hraniční přechody. Za tím účelem budou vytipovány přeshraniční trasy, prováděna společná propagace, semináře pro provozovatele zapojené do projektu, budou vydány metodické pokyny, mapy apod. Dále se bude projekt zabývat značením jezdeckých tras, které budou v průběhu projektu identifikovány, dovybavením jezdeckých středisek na trasách a dalšími aktivitami.
Up2Europe Ads

Coordinator

Details

  • 75%   1 500 000,00
  • 2000 - 2006 Czech Republic - Austria (CZ-AT)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

7 Partners Participants