Search for European Projects

Revitalizace 120 let staré křížové cesty Cetviny (CZ.04.4.83/3.2.03.1/0457)
Start date: Aug 31, 2006, End date: Sep 19, 2007 PROJECT  FINISHED 

Bezprostředně u řeky Malše, naproti obci Hammern, leží na české straně zaniklá obec Cetviny. Po odsunu převážně německého obyvatelstva po roce 1946, pozvolna zchátraly všechny domy včetně kostela, Mariánské kaple a k ní vedoucí křížová cesta. Obsahem předkládaného projektu je revitalizace 120 let staré křížové cesty vedoucí k Mariánské kapli ve Farském lese. V rámci revitalizace bude obnoveno všech 14 zastavení, zřízených v roce 1883. Aktivity: restaurátoská obnova kamenných částí, odstranění kovových fragmentů, malba obrázků, kování křížků, propagační materiály.

Looking for a partnership?
Have a look at
Ma Région Sud!
https://maregionsud.up2europe.eu

Coordinator

Details

  • 75%   112 500,00
  • 2000 - 2006 Czech Republic - Austria (CZ-AT)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

1 Partners Participants