Search for European Projects

Česko-bavorsko-rakouské partnerské setkání (CZ.04.4.82/4.3.02.1/0519)
Start date: Dec 14, 2006, End date: Jun 29, 2007 PROJECT  FINISHED 

Setkání partnerů v tomto rozsahu nebylo doposud uskutečněno. V rámci rozvoje spolupráce bude uspořádáno dvoudenní setkání (termín 10.-11. 5. 2007) v Hluboké n.Vlt. Hlavním pořadatelem bude Jihočeský kraj, spolupořadatelé ERSN a ERN Šumava. Tato kulturní výměna poskytuje prostor pro zhodnocení dosavadní spolupráce a rozvoj spolupráce Jč kraje a zemí Dolní a Horní Rakousko, Dolní Bavorsko. Témata konference by byla odborná ke krizovému managementu - v projektu budou hrazeny náklady bavorských účastníků v počtu 15-20 osob.

Looking for a partnership?
Have a look at
Ma Région Sud!
https://maregionsud.up2europe.eu

Coordinator

Details

  • 75%   62 025,00
  • 2000 - 2006 Bavaria - Czech Republic (DE-CZ)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

1 Partners Participants