Search for European Projects

Historický výzkum spolužití Čechů, Němců a Židů v oblasti Šumavy a Českého lesa (CZ.04.4.82/4.2.00.1/0056)
Start date: Jan 31, 2005, End date: Jul 30, 2007 PROJECT  FINISHED 

V rámci projektu bude proveden výzkum a zmapování společného soužití Čechů, Němců a Židů v oblasti Böhmerwald (Šumava + Český les) v období před rokem 1945. Tento výzkum je iniciován občanským sdružení Památník Hartmanice z důvodu neexistence jakékoliv ucelené dokumentace k této výzkumné problematice v dané oblasti. Cílem tohoto výzkumu bude vytvoření kompletní dokumentace společného soužití výše vyjmenovaných národnostních kultur na Šumavě a okolí. Následně bude uspořádána konference vědců a zainteresovaných osob na dané téma. Tato konference proběhne pouze na území České republiky za účelem úspory nákladů. Jednacím jazykem konference bude čeština a němčina. Účastníci konference budou jak ze strany vědců a zainteresovaných osob z české tak i z německé strany.Na základě provedeného výzkumu a výsledků z konference bude vydána publikace s jeho výsledky. Tato publikace bude dvojjazyčná v německém a českém jazyce. Bude sloužit jako veřejně přístupný materiál k pochopení dané problematiky. Zájemcům o danou problematiku bude distribuována zdarma a bude přístupna i na internetu. Materiály projektu budou použity v chystané expozici Památníku česko - německo - židovského spolužití v Hartmanicích v objektu bývalé synagogy, která je nyní rekonstruována.
Up2Europe Ads

Coordinator

Details

  • 75%   965 250,00
  • 2000 - 2006 Bavaria - Czech Republic (DE-CZ)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

1 Partners Participants