Search for European Projects

Over 40 European Projects Found

Searched on 125080 European Projects

 FINISHED 
Background The Natura 2000 network sites Beskid Śląski and Beskid Żywiecki host a high nature value mixture of meadows and pastures which emerged as a result of longstanding farming activity. The botanical composition comprises mainly of native plant species, usually light-loving. Recent changes in land use practices, however, have started to pose a ri ...
Read Project

 1

 FINISHED 
Background The Krakowsko-Częstochowska Upland, also known as the Polish Jurassic Highland or Polish Jura, is one of the most valuable natural regions of Poland, known for its outstanding natural landscape and historic values. It is the largest karst area in Central Europe with an exceptionally diversified landscape and a wide variety of geological format ...
Read Project

 1

 FINISHED 
We live in an interconnected and interdependent world in which globalization moulds our existence. That’s why we believe it necessary to be aware of our true identity, to learn about our own national values, culture and traditions and at the same time to gather information about other members of the European family.The purpose of the project is to foster four out of the eight EU key competence dev ...
Read Project

 9

 FINISHED 
Since the EU enlargement, some years ago, there has been not only the increase of the countries but also the increase of the regions. This reinforces the diversity within the Union. Our project wants to valorize the cultural, historical and environmental heritage of the regions where all the partners belong to and, simultaneously, contribute to share and disclose it among, not only the partnership ...
Read Project

 5

 FINISHED 
"Our past is unifying us". The European Union is based on 'unity in diversity': According to surveys in our schools, this concept is more easily floated than understood. The aim of our project is the investigation of these two principles in specific application areas, followed by the question of the real coherences and interdependencies between both ideas. Beginning with the term "European uni ...
Read Project

 6

 FINISHED 
The aim of this project is the investment into the education infrastructure within the project area Euroregion POMERANIA, in order to secure the visions of further cooperation of the partners in the areas of cross-border education, vocational training and further education. On the premises of the Oberbarnim school a school annex to the modernised part of the school is planned for a cross-border de ...
Read Project

 2

 FINISHED 
Im Modellvorhaben entsteht ein grenzübergreifendes Fachzentrum für Frühdiagnostik und konservative Therapie von Skoliose, Kyphose und Lordose als Plattform für deutsch-polnische Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Rehabilitation von Kindern und Jugendlichen der Grenzregion. Im Projekt wird durch die gemeinsame Entwick-lung und Einführung moderner Apparaturen, die eine Beurteilung und Behandlung der ...
Read Project

 2

 FINISHED 
With this project the already started cross-border modular training courses of the German-Polish vocational training in the hotel and restaurant industry are to be supported, in order to accomplish the maximum goal – training qualification for two professions (expert in hotel management and hotel technician). Next to the high aim to accomplish two training qualifications, the development of fluenc ...
Read Project

 2

 FINISHED 
Das vorgeschlagene Vorhaben ist ein deutsch-polnisches Pilotprojekt und verfolgt zwei Zielstellungen: Ausbau einer modernen grenzüberschreitenden touristischen Infrastruktur für einen nachhaltigen Tourismus zwischen dem Spreewald/Cottbus und Zielona Góra/Zagan/Krosno, dauerhafte Einbeziehung von deutschen und polnischen Jugendlichen / Schulen in die Entwicklung des Tourismus in der Euroregion. ...
Read Project

 7

 FINISHED 
Mit dem Projekt wollen die Projektpartner im Rahmen des grenzüberschreitenden Lernens folgende Ziele erreichen:- Erwerb der Sprache des Nachbarn, - Auslandsaufenthalte in Form von Fachpraktika und interkulturellen Treffen,- Entwicklung von deutsch-polnischen Ausbildungsmodulen,- Förderung von sozialen und interkulturellen Kompetenzen.Das Hauptziel dieses Projektes ist eine langfristige Zusammenarb ...
Read Project

 2

 FINISHED 
Cieľom projektu je prostredníctvom významných výročí – 800. výročia prvej písomnej zmienky o Spiši a 700. výročia výstavby hradov v Starej Ľubovni a Nedeci posilniť regionálnu identitu medzi obyvateľmi Spiša. Predpokladom k tomu je v prvom rade zabezpečiť prezentáciu najnovších poznatkov o dejinách Spiša na medzinárodnej konferencii a hradov Ľubovňa a Nedeca na medzinárodnom seminári za účasti odb ...
Read Project

 2

 FINISHED 

Česko-polské školy na vodě a kole

Start date: Nov 9, 2006, End date: Jun 29, 2008,

Projekt bude realizován během školního roku 2006/2007. Vychází z aktivit, které představují pro mládež středoškolského věku atraktivní využití volného času a současně možnost navázat neformální mezinárodní přátelské vztahy. Těmito aktivitami jsou - vodní turistika, cykloturistika, pěší turistika, orientace v terénu, základní pravidla pohybu v přírodě s důrazem na ochranu životního prostředí. Proje ...
Read Project

 2

 FINISHED 

J. A. Komenský by měl radost - aneb česko-polský školní rok

Start date: Aug 31, 2006, End date: Aug 30, 2007,

... e projektu proběhne v průběhu školního roku 2006/2007 formou 3 sportovních akcí a 1 vědomostní soutěže, určené pro žáky středních škol okresu Jeseník a družební střední školy Zespół Szkół Glucholazy. Projekt je zaměřen na posílení spolupráce mezi komunitami jako podpora společných akcí škol na obou stranách hranice a vzájemné seznámení jejich studentů, kteří mohou navázat a rozvíjet přeshraniční ...
Read Project

 2

 FINISHED 

Krajina česko-polského pohraničí

Start date: Feb 28, 2006, End date: Mar 30, 2007,

Cílem projektu Krajina česko-polského pohraničí je navázání spolupráce mezi vzdělávacími institucemi v Česku a Polsku. Podstatou společného projektu je porovnání historického vývoje české a polské části příhraničního regionu, které provedou přímo žáci a studenti zapojených škol, a to realizací projektových aktivit zakomponovaných přímo do výuky na školách. Mladí lidé se naučí se prezentovat vlastn ...
Read Project

 2

 FINISHED 
"Are you ready to read me?" is our project to let youngsters from different countries and backgrounds meet each other through what they read. Or must we say: through what we think they read? Indeed, teachers easily think that pupils only like gaming, hanging out with friends and doing nothing but maybe youngsters ARE willing to read. Do our pupils only read magazines, blogs, facebook entries and t ...
Read Project

 2

 FINISHED 
Our project titled: “The books on the stage during the European school theatre festival” is the result of the Comenius Preparatory Visit. It will encourage children and teens from 3 European countries (Poland, Portugal, Italy) to read books. It promotes reading as an enjoyable way of spending free time and develops multicultural learning. Students will be between 11-16 years old. Project consists ...
Read Project

 3

 FINISHED 
In January 2007 the four involved partners agreed on one project with the title "Modern Technologies and Data Communication in Vehicles". This project is divided into four phases each of which include a VETPRO-project and one IVT-project with several focus topics. Each of these partners accommodates the others for one phase. In October 2007 and April 2008 partner one was the host of two projects o ...
Read Project

 4

 FINISHED 
Der Schulkomplex mit integrierter Behindertenförderung in Łomnica realisiert zusammen mit der Gemeindeverwaltung Boxberg grenzübergreifende Treffen der Kinder aus Boxberg und Łomnica/Mysłakowice. Die Kinder nehmen an Kunst-, Musik-, Foto-, Film-, Informatik-, Theater- und Regionalworkshops sowie Sportwettkämpfen teil.
Read Project

 2

 FINISHED 
Secondary school students (aged 15-18) and teachers from Spain, Italy, Poland, Slovakia and Denmark, develop a European Partnership in order to promote Research as an educational tool. The project activities will focus on cooperative learning, use of English language and ITC, learning by doing, problem solving and key competences for Lifelong Learning and the learning communities will be involved ...
Read Project

 5

 FINISHED 
“Eco Ideas, Eco Citizens” is a multilateral Comenius school partnership from eight countries (Turkey,Czech Republic, Latvia, Romania, Italy, Spain,Poland and Bulgaria(TR,CZ,LV,RO,IT,ES have been together during the prep visit in Turkey moreover PL and BG sent their ideas through mails) eight of the school teachers and students work together for 2 years, aiming at awakening an environmental awar ...
Read Project

 8

 FINISHED 
“ If you have health, you probably will be happy, and if you have health and happiness, you have all the wealth you need” inspired by E. Hubbart, our partnership aims at developing European children’s integration through the culinary heritage of each participant school by promoting healthy eating habits.The project has four main themes;celebrating cultural diversity, skills&learning, healthy lifes ...
Read Project

 6

 FINISHED 
Our project connects eight schools from different countries in the Baltic region and aims at improving co-operation of the Baltic Sea area as part of Europe. We intend to use the figure of Nils Holgersson to introduce the European dimension into the education of our students. Nils is a tool to make our students look at their own environment and culture during diverse activities and exchange their ...
Read Project

 8

 FINISHED 

Validity Of Tolerance and Education

Start date: Aug 1, 2013,

The project "VOTE! - Validity Of Tolerance & Education" creates the unique chance to 30 young people (especially those with fewer opportunities) between 18-30 years old to be involved in voluntary work abroad for a period from 2 to 10 months to another country.In a frame of the "VOTE!" project EFM will cooperate with EU countries: Greece, Italy, Portugal, Spain, Austria, Poland & other Partner Cou ...
Read Project

 30

 FINISHED 
The 10 Commandments of tolerance in Europe creates numerous opportunities to study and research students’ attitudes towards four different aspects of tolerance/intolerance. This will be ensured by varied activities requiring cooperation between partners. Year 1- General attitudes regarding (in)tolerance: students record the attitudes of members of the local community (video interviews)- Intoleranc ...
Read Project

 5

 FINISHED 
The EUROLUDIX project (European Useful Recreational activities for Learning languages in Unity and Diversity Improving well being of students) is a project focused on inter cultural team work involving 7 European countries (Finland, France, Italy, Lithuania, Poland, Romania,Greece). It lasted two years (2009-2011). Each country organised a sporting event with international mixed teams which c ...
Read Project

 6

 FINISHED 
Our institutions has been committed to the construction of these school partnerships, enhancing the positive effects of the introduction of new teaching methods reform. In the spirit of this effort was born the idea of â00Bâ00Bco-ordinating with the Comenius application.Dominant cultural and historical elements in the school systems of participating countries were in a big variety. Different the ...
Read Project

 3

 FINISHED 
The title of the project is "School Wire Broadcasting Centre". One of our aims was using theoretical knowledge in practice and creating broadcasting centres in all our partner schools. Our students used their electronic and IT knowledge to organise those broadcasting centres. They worked in small groups: the first group prepared a list of needed electronic accessories and created a plan of making ...
Read Project

 5

 FINISHED 
The project “Discovering Europe through Art and Literature” promotes the intercultural education and the common European values such as: tolerance, respect of the differences and of the cultural diversity, equality of chances, developing to disabled pupils the sense of their own identity in the new European context. It is meant for mentally disabled pupils who have got big problems with learning, ...
Read Project

 5

 FINISHED 
Die Vermittlung von lebensnotwendigen Fähigkeiten und Kompetenzen, die Schüler für ihre persönliche Entwicklung und Beschäftigungschance benötigen, ist eine der herausfordernden Aufgaben des modernen Schulwesens. Die Schulen sollen sich der Wirtschaft öffnen, den Lernenden direkte Einblicke in die Praxis vor dem Beginn ihres beruflichen Werdegangs ermöglichen und somit den Übergang in den Beruf un ...
Read Project

 11

 FINISHED 
This project aims to encourage students and teachers from 16 countries to work together on a topic important to them all: "Traditions". Intercultural education begins with common things and values, valorizing then those singularities of the people. The cultural beauty comes from the diversity. The traditions express the values, strength and the mark of the people in the best way. The relationship ...
Read Project

 16

 FINISHED 
We are schools from Italy (Palermo, Sora),Spain, Turkey,Poland. The sourse of our cooperation was the idea that we are all people of the world. However, it does not necessarily mean that we can always make use of that fact. Barriers and restrictions set in our mind and consciousness are a serious problem in the dialogue with other nationalities and with people around us. We keep reluctant to forei ...
Read Project

 5

 FINISHED 
The EU Strategy 2020 gives great importance to improving the quality of vocational training. All citizens should get an education which improves their employability. The activities for the development of VET are oriented to these guidelines. For the national systems this means that qualification programs must be more oriented to the economic needs. This requires to improve the cooperation between ...
Read Project

 16

 FINISHED 
Mit unserem Projekt wollen wir Schulen im vereinigten Europa in ihrer täglichen Arbeit unterstützen. In nationalen und internationalen Teams werden wir mit Schülern, Eltern, Lehrern, Polizei, den Jugendämtern und Schulpsychologen Instrumente für den schulischen Alltag entwickeln, die helfen, häufige Störungen im Kindes- und Jugendalter zu erkennen, zu erfassen und auch damit effektiv umzugehen. Da ...
Read Project

 5

 FINISHED 
Schools from Spain, Germany, Italy, Romania, Greece, Poland and England with students aged 3 - 20+ developed and implemented creative/innovative ICT-based contents using new pedagogies designed to strengthen students learning skills.In Year one teachers from all participating schools shared/developed knowledge, skills and expertise regarding to e-learning materials/methodologies including new wa ...
Read Project

 7

 FINISHED 
Art painting has its own voice in the feelings¿ world. Through it, people from very different mental abilities and different social backgrounds can communicate and interact. Art painting and artistic expression means much more than an aesthetic activity, but it also leads us to an emphatic and therapeutic zone. Our project ¿Special artist through Europe¿ propose a therapeutic work in handicapped s ...
Read Project

 8

 FINISHED 
The main aim of the project was to make the students realize the importance of healthy lifestyle. First the students had to compile a questionnaire on the subject of sports and free time activities. There were huge differences between the two partner schools because the Polish institute is a sports school. Then they collected traditional recipes so they got to know each other's national cuisine. T ...
Read Project

 2

 FINISHED 
his partnership was set up to contribute to the improvement of the European educational process, by providing examples of best practices to the institutions involved and not only. We presented and even applied models of lessons and classes in various school subjects; we tackled issues related to school administration, student counseling, parental collaboration, school failure, increasing learners ...
Read Project

 5

 FINISHED 

Dynamical & Overseas EVS

Start date: Jan 1, 2014,

The project "DO EVS" – “Dynamical & Overseas EVS” gives to 30 young people (24 with less opportunities) between the age 18 – 30, an opportunity to go abroad in a group or as an individual person for a period from 3 to 10 months to another country.EFM is going to cooperate in a frame of the "DO EVS" project with 12 EU countries: Bulgaria, Denmark, Germany, UK, Italy, Spain, Estonia, Latvia, Poland, ...
Read Project

 27

 FINISHED 
“Learning by doing, living by working” was a Comenius multilateral school partnership between 7 special schools and mainstream schools with integrated pupils from: Portugal, Poland, England, Italy, Bulgaria, Spain and Romania (coordinator). The partnership aim was to devise and implement activities for SEN children by different age and deficiency in 5 workshops: Arts and Handcrafts ; Music and Dan ...
Read Project

 7

 FINISHED 
According to WWF (World Wide Fund for Nature), the speed that people consume the natural resources is 50% more than the speed that nature renews itself. They claim that if all the people in the world consume in the speed of an average European citizen, there will be a need of 3 more earths. Therefore, it is obvious that the awareness about nature is crucial to have an earth that is enough both for ...
Read Project

 5