Search for European Projects

Krajina česko-polského pohraničí
Start date: Feb 28, 2006, End date: Mar 30, 2007 PROJECT  FINISHED 

Cílem projektu Krajina česko-polského pohraničí je navázání spolupráce mezi vzdělávacími institucemi v Česku a Polsku. Podstatou společného projektu je porovnání historického vývoje české a polské části příhraničního regionu, které provedou přímo žáci a studenti zapojených škol, a to realizací projektových aktivit zakomponovaných přímo do výuky na školách. Mladí lidé se naučí se prezentovat vlastní region a širší veřejnost seznámí s historií našeho i polského regionu. Projekt tak vedle rozvoje hned několika klíčových kompetencí (týmová práce, schopnost prezentace výsledků své práce, počítač. gramotnost, jazykové dovednosti...) podpoří rozvoj vazeb k místu, ve které tito mladí lidé žijí.
Up2Europe Ads

Coordinator

Details

  • 75%   306 900,00
  • 2000 - 2006 Czech Republic - Poland (CZ-PL)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

1 Partners Participants