Search for European Projects

J. A. Komenský by měl radost - aneb česko-polský školní rok
Start date: Aug 31, 2006, End date: Aug 30, 2007 PROJECT  FINISHED 

Realizace projektu proběhne v průběhu školního roku 2006/2007 formou 3 sportovních akcí a 1 vědomostní soutěže, určené pro žáky středních škol okresu Jeseník a družební střední školy Zespół Szkół Glucholazy. Projekt je zaměřen na posílení spolupráce mezi komunitami jako podpora společných akcí škol na obou stranách hranice a vzájemné seznámení jejich studentů, kteří mohou navázat a rozvíjet přeshraniční kontakty a porovnat své znalosti a dovednosti.

Looking for a partnership?
Have a look at
Ma Région Sud!
https://maregionsud.up2europe.eu

Coordinator

Details

  • 74.2%   261 536,00
  • 2000 - 2006 Czech Republic - Poland (CZ-PL)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

1 Partners Participants