Search for European Projects

Over 40 European Projects Found

Searched on 125080 European Projects

 FINISHED 
This project (Pro-Tide) aims to further develop and use tidal and stream power in NW-Europe by testing and comparing several technical systems at various sites and in various circumstances. There will be a specific focus on innovative systems operating at sites with small differences in tide levels and/or low flow rates. In this way this project will contribute to: - the Europe 2020 Strategy. foc ...
Read Project

 5

 FINISHED 
The general aim of the project is to contribute to a better quality of surface and groundwater bodies in the Scheldt International River Basin District (IRBD). This will be done by developing and implementing a set of cost-effective. innovative and transnational actions aimed at attaining a good status of surface and groundwater bodies. By monitoring the transnational effect of these actions. the ...
Read Project

 8

 FINISHED 

Kapellebrug

Start date: Oct 31, 2012, End date: Dec 30, 2014,

Aan de grensovergang Kapellebrug tussen Stekene (BE) en Hulst (NL) wordt er binnenkort een rotonde aangelegd. Deze grensovergang, die nu nog bestaat uit een kruispunt met stoplicht, wordt al jarenlang geconfronteerd met aanhoudende files voornamelijk tijdens het weekend. Op zondag zijn de winkels in Hulst open, wat veel Vlamingen aantrekt vanuit Antwerpen, het Waasland en de regio Gent. Deze rot ...
Read Project

 3

 FINISHED 
WATERTRUCK (WT) aims at introducing a new and environmentally friendly transport concept for inland navigation on small waterways (from CEMT Class I - 300tonnes - up and including CEMT Class IV - max 1500tonnes). The WATERTRUCK navigation concept is based on the deployment of small barges (up to 1500t) and small innovative pushers. The two most important characteristics and advantages in compariso ...
Read Project

 13

 FINISHED 

Tendenzen zonder grenzen

Start date: Sep 30, 2012, End date: Dec 30, 2014,

Werken over de grens blijft een hele opgave, zelfs in België en Nederland, waar toch dezelfde taal wordt gesproken. Tal van belemmeringen maken het de mensen die over de grens willen werken en de werkgevers die aan de andere kant van de grens willen rekruteren, moeilijk. Voor het Interreg-project Samen voor de glastuinbouw is eerder al een inventarisatie gemaakt van deze knelpunten en in het boek: ...
Read Project

 6

 FINISHED 

Maritime Heritage Skills: Preserve, Develop, Share (MHS)

Start date: Feb 28, 2014, End date: Nov 29, 2014,

The MHS Cluster aims to capitalise on the preservation of traditional maritime skills in the 2 Seas area and on training programme packages for young and disadvantaged people
Read Project

 6

 FINISHED 

Maritime Incident Response Group EU (MIRG EU)

Start date: Dec 31, 2011, End date: Sep 29, 2014,

Shipping is a safe form of transport. However, when accidents do occur, the consequences can be extremely serious in terms of fatalities, environmental pollution or economic consequences for the fishing and leisure industries.To provide this safety in the 2 Seas area, the fire brigades from the four Member-States have decided to cooperate and establish a cross-border Maritime Incident Response Gro ...
Read Project

 7

 FINISHED 

Bike Friendly Cities

Start date: Jun 30, 2011, End date: Jun 29, 2014,

The Bike Friendly Cities project deals with promoting and facilitating the use of bicycles as sustainable, healthy and friendly means of transport in cities around the 2 Seas area. A substantial increase in bike use for urban mobility will contribute to tackling some of the major challenges faced by cities today, through reducing traffic-related greenhouse gas emissions and pollution, reducing con ...
Read Project

 9

 FINISHED 

Erfgoed van de Tweede Wereldoorlog (WW2 Heritage)

Start date: May 31, 2011, End date: Jun 29, 2014,

The Second World War has had a lasting impact on the landscape of the 2 Seas area. Many physical remains such as bunkers and fortifications still remain but are derelict and inaccessible to the public. Keys to understanding the history of World War 2 and its material legacy are the memories of eye-witnesses. Combining both physical and intellectual heritage offers important sources of information ...
Read Project

 9

 FINISHED 

Neem de mensen mee!

Start date: Feb 14, 2011, End date: Feb 13, 2014,

... teld over de verwachte klimaatveranderingen en de effecten daarvan. In de schetsboeken zijn de mogelijke gevolgen voor ruimtelijke functies in kaart gebracht die zich de komende vier decennia in de provincies Zeeland en Oost- en West-Vlaanderen zouden kunnen voordoen. Klik hier voor het klimaateffectschetsboek Oost- en West-Vlaanderen Klik hier voor het klimaateffectschetsboek ZeelandOp basi ...
Read Project

 3

 FINISHED 

Grenzeloze Kanaalzone

Start date: Oct 31, 2010, End date: Oct 30, 2013,

Het project ‘Grenzeloze Kanaalzone’ wil via grensoverschrijdende samenwerking het woon-, werk- en leefklimaat van de volledige Kanaalzone Gent – Terneuzen verbeteren.In het project wordt in de eerste plaats gewerkt aan betere bereikbaarheid via het openbaar vervoer. Passagiers in Zelzate moeten vandaag dikwijls lang wachten op een aansluiting of zelfs naar een andere bushalte lopen. Nu wil men via ...
Read Project

 4

 FINISHED 

ftuin Kaderrichtlijn Water (Proeftuin Kaderrichtlijn Water)

Start date: Oct 31, 2010, End date: Oct 30, 2013,

... is om meer dan de wettelijk voorgeschreven maatregelen uit te voeren, nagegaan worden of een dergelijke aanpak wel tot het voorgeschreven resultaat leidt. Deze drie geselecteerde polders liggen in de provincies Zeeland en Oost- en West-Vlaanderen en kennen ieder hun eigen problematiek.De bedoeling is om door intensieve voorlichting, begeleiding en het geven van premies voor bovenwettelijke maatreg ...
Read Project

 6

 FINISHED 
The Natura People project aims to ensure the long-term protection of the natural environment throughout the programme area by demonstrating the economic value that Natura 2000 (N2000) sites bring to local communities. The partners are all involved in managing coastal N2000 sites, with each of these sites at different stages of development as attractive, vibrant visitor attractions, in parallel wit ...
Read Project

 4

 FINISHED 

TRANSCOAST

Start date: Jun 30, 2008, End date: Jun 29, 2013,

The main aim of TRANSCOAST is to strengthen the economic vitality of coastal regions in the 2 Seas area by supporting the planning, design and implementation of measures to transform derelict and sub-standard port areas into new functions – most notably as marinas and facilities for maritime leisure and tourism (yachting, water sports). The partners from around the entire zone are all planning or ...
Read Project

 12

 FINISHED 

Flood Aware

Start date: May 31, 2011, End date: May 31, 2013,

The 2 Seas area faces increased incidence and intensity of flooding. To minimize the impact of this flooding, English, Dutch and Belgian partners are bringing together their expertise in the FLOOD AWARE project with the aim of increasing the level of awareness, resilience and preparedness, in relation to flooding, in order to reduce the number of casualties and its ecological and economic damage. ...
Read Project

 3

 FINISHED 
As historical hydrological patterns can no longer be solely relied upon to forecast future water conditions, a new paradigm for water management is needed. The WaterCAP cluster connects six INTERREG IVB funded projects (CPA, Aquarius, SAWA, C2C-islands and CLIWAT) working with issues relating to water. It will focus on recommendations relevant to policy-makers on: 1) Water quantity/quality issues, ...
Read Project

 13

 FINISHED 

Traditional Maritime Skills (TMS)

Start date: Jun 30, 2009, End date: Dec 29, 2012,

The TMS partnerships purpose is to preserve traditional boatbuilding skills in the 2 Seas programme area for the long term, by collecting and recording these skills, promoting their use in traditional and modern boatbuilding and increasing the number of people pursuing education and a career in boat building.The partners brought together their different experiences, specifically to record and bene ...
Read Project

 4

 FINISHED 

Invasieve Exoten

Start date: Sep 30, 2009, End date: Sep 29, 2012,

De laatste jaren is er een toename van planten en dieren die van nature niet in onze streken voorkomen. Sommige uitheemse soorten vermeerderen zich zo massaal dat ze een bedreiging vormen voor de inheemse flora en fauna. Naast ecologische veroorzaken deze invasieve exoten ook economische schade. Soms leiden ze bovendien tot veiligheids- of gezondsheidsproblemen.In dit project wordt voor het eerst ...
Read Project

 24

 FINISHED 

Recreatie en ecotoerisme in de ZWINstreek (REECZ)

Start date: Aug 31, 2009, End date: Aug 30, 2012,

De Zwinstreek is binnen de grensregio een van de meest sprekende voorbeelden van een grensoverschrijdend landschap. De grens tussen Nederland en België deelt de Zwinstreek in twee. Nochtans zijn deze twee delen door hun natuurlijke, geografische en historische ontwikkeling onlosmakelijk met elkaar verbonden.Via dit project wordt een diepgaande grensoverschrijdende samenwerking gecreëerd waarbij de ...
Read Project

 7

 FINISHED 

Heritage and Maritime Memories in the 2 seas Region (HMS)

Start date: Dec 31, 2007, End date: Jun 29, 2012,

HMS wants to establish a solid crossborder partnership, to jointly improve, develop and promote the common maritime heritage and shared history in the 2 Seas area. Together, these maritime heritage organisations from all four countries of the area wish to contribute to the growth and competitiveness of the 2 seas area.The 30 partners form a tight, diverse and complementary network of maritime heri ...
Read Project

 30

 FINISHED 

Interactief Waterbeheer

Start date: Sep 30, 2008, End date: Mar 30, 2012,

Vooruitlopend op de definitieve goedkeuring van de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) willen de partners van dit project samen met de grootste grondgebruikers experimenten opzetten om praktijkervaringen op te doen met de vraag hoe kan worden voldaan aan de criteria van die KRW. Daarnaast worden extra maatregelen getest, die een meerwaarde hebben voor zowel de kwantiteit als de kwaliteit van grond ...
Read Project

 21

 FINISHED 

Soorten als drager van Biodiversiteit (SOLABIO)

Start date: Sep 30, 2008, End date: Mar 30, 2012,

De naam SOLABIO is de afkorting van Soorten en Landschappen en de dragers van de BIOdiversiteit. Samen met 27 partners uit Vlaanderen en Nederland zetten ze zich in voor het behoud van onze soorten. In veel gevallen gaat het om dezelfde bedreigde soorten groepen. SOLABIO ijvert voor afstemming en kennisuitwisseling tussen de verschillende organisaties. Bij die activiteiten proberen de projectpartn ...
Read Project

 27

 FINISHED 

Forten en Linies in grensbreed perspectief (Forten en Linies)

Start date: Mar 31, 2009, End date: Mar 30, 2012,

De provincies Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen en Zeeland werken al verschillende jaren samen in het grensoverschrijdende Krekengebied. De laatste jaren ligt de focus hoofdzakelijk op een ‘strategisch’ grensoverschrijdend samenwerkingsproject, de Staats-Spaanse Linies. De Staats-Spaanse Linies zijn een aaneenschakeling van forten, versterkte steden en liniedijken. Deze elementen en structuren getu ...
Read Project

 14

 FINISHED 

120 km Kustkwaliteit

Start date: Jun 30, 2008, End date: Dec 30, 2011,

Dit project wil het strand- en kustbeheer langs de Vlaams-Zeeuwse kustlijn duurzaam en innovatief verbeteren en vernieuwen. De concrete acties van het project zijn; ecologisch en alternatief strandbeheer, bewaking en veiligheid en bereikbaarheid en toegankelijkheid.De uitwisseling van kennis en praktijkervaring bij de voorbereiding, uitvoering en evaluatie van projecten is hierbij ook heel belangr ...
Read Project

 9

 FINISHED 

Duurzaam = gewoon doen!

Start date: Dec 31, 2007, End date: Jun 29, 2011,

De doelstelling van het project is het grensoverschrijdend duurzaam ondernemen bij mkb/kmo te verbreden en te verdiepen (koplopers en peloton). In en na 2010 is er sprake van disseminatie in de andere grensregio’s van Nederland en Vlaanderen. Vanuit de regio is een communicatie en wisselwerking met een branche organisaties die lering trekken uit de ervaringen en van waaruit de resultaten verder i ...
Read Project

 3

 FINISHED 
Background The estuarine habitats and species of the Eastern Scheldt in Zeeland are under serious pressure. The estuaries were once famous for their shallow tidal creeks, sand flats, salt marshes and inland brackish marshes and harboured important populations of terns, waders, geese, seals and root vole (Microtus oeconomus subsp. arenicola). However, the ...
Read Project

 3

 FINISHED 

Facilitating Sustainable Innovation (FSI)

Start date: Nov 29, 2005, End date: May 31, 2008,

The aim was to create an interregional co-operation on sustainable innovation in the North Sea Region between relevant stakeholders in order to foster start-ups and development of innovative companies, products and tools. Achievements: The project has improved facilitie ...
Read Project

 12

 FINISHED 
This four-year project, SCALDIT, led by the Flemish region, involves six partners from three Member States. The projects objective is to make an essential contribution to the implementation of the Water Framework Directive in the Scheldt (Escaut) river basin district; the basic principle of the WFD is that transnational cooperation is a sine qua non for achieving a good water status for internatio ...
Read Project

 6

 FINISHED 
Eight of the 16 partners from Belgium, France, Ireland, UK and the Netherlands involved in MAYA II, previously participated in the IIC MAYA project in which the emphasis was placed on the exchange of best practice and knowledge-sharing for the sustainable development of leisure activity in and around marinas. This follow-up project spearheaded by the Province of Zeeland seeks to regenerate ports a ...
Read Project

 15

 FINISHED 

SAIL-II (Schéma dAménagement Intégré du Littoral) (SAIL-II)

Start date: Jul 14, 2002, End date: Jul 13, 2005,

With an ambitious partnership between fifteen regions from the UK, France, Belgium and the Netherlands SAIL II (Schéma dAménagement Intégré du Littoral) is a transnational endeavour seeking to foster greater cooperation between maritime regions over three years. It aims to promote territorial integration between a triangle of coastal regions, including estuaries, in the Southern North Sea Area. Wh ...
Read Project

 18

 FINISHED 
Aanleiding voor dit project was het samenwerkingsakkoord dat tussen het Havenbedrijf Gent en Zeeland Seaports werd gesloten. Het doel was een grensoverschrijdende haven- en milieucluster te ontwikkelen. Het onderzoeksproject ging na of de havengebieden van Gent en Zeeland Seaports strategische voordelen konden verkrijgen door middel van samenwerking. Al in Interreg I was onderzocht hoe de integrat ...
Read Project

 4

 FINISHED 
Centraal in dit project stond het verbeteren van de veiligheid in het enige grensoverschrijdende havengebied in de Euregio èn ter wereld: het havengebied Gent-Terneuzen. Koppeling Veiligheidsplannen kan worden gezien als de eerste concrete samenwerking tussen de havens, voortgekomen uit het Onderzoeksproject Integratie Havengebieden Gent en Zeeland Seaports De initiatieven ter verbetering van de v ...
Read Project

 10

 FINISHED 
Om de verschillende deelregio's binnen de Euregio Scheldemond bij het doelpubliek beter onder de aandacht te brengen wil dit project de verschillende elementen uit de Culturele Biografie positioneren in de regio. Dat werd onder andere gedaan met behulp van de website. Zo ziet het publiek meteen het eigen karakter van een bepaalde streek of plaats. De toerist beseft zo dat een bepaalde regio niet e ...
Read Project

 6

 FINISHED 
De intentie van dit project was de ontwikkeling van een modelmatige doorlichting en visie voor het waterbeheer langs het Leopoldkanaal/Braakman.Aan deze algemene doelstelling waren een aantal subdoelstellingen verbonden. Men wilde de wateroverlast beperken door de bouw van een gemaal of waterpomp nabij de Braakman. Vooraleer dat werd gedaan, werd eerst gekeken wat de capaciteit was van een dergeli ...
Read Project

 5

 FINISHED 
... gen interessante recreatief-toeristische sites en eigenaardigheden. Om de karakteristiek van locaties nog meer te benadrukken, werden de bestaande wandel-, fiets-, ruiter- en autoroutenetwerken in de provincies zoals ontwikkeld in Interreg I (projecten als Regionale Voorzieningen, Routebrochures, Trekkershutten, Ruitertoerisme, en Riviertoerisme) 'aangekleedt' met bezoekerscentra. De toerist, zo r ...
Read Project

 14

 FINISHED 
Maritiem Erfgoed kwam er na het belangrijke voorwerk in het project Scheldemond Maritiem, in Interreg II. Dit initiatief, ontwikkeld vanuit de vakgroepen Cultuur en Toerisme van de Scheldemondraad, is ontwikkeld om drie redenen.De belangrijkste reden en de hoofddoelstelling van dit project was het behoud van het rijke maritieme erfgoed in de Euregio Scheldemond. Denk aan de Vereenigde Oostindische ...
Read Project

 11

 FINISHED 
Maritiem Erfgoed II was in directe zin gekoppeld aan Maritiem Erfgoed I. Omdat er binnen dat project zou worden gewerkt aan het restaureren of opnieuw bouwen van historische vaartuigen of replica's, kwam men tot het idee om de kosten voor materiaal daarvan, voor promotie van het erfgoed en ontsluiting onder te brengen in een project onder het thema Fysiek Structuur, en de kosten voor de werkkracht ...
Read Project

 11

 FINISHED 
Het ontdekken en waarderen van de identiteit van een streek is de nieuwste trend in de toeristische sector. Natuur en cultuur zijn hierbij sleutelbegrippen. Het project Streekidentiteit in Bezoekerscentra liet de toerist kennismaken met de regio rond Torhout (West-Vlaanderen) en Domburg (Zeeland). Het Kasteel Wijnendale in Torhout en het Zeeuws Biologisch Museum in Domburg werden drie jaar lang ui ...
Read Project

 8

 FINISHED 
Om de specifieke toeristenstromen in de Euregio toch min of meer samen te brengen, wou Van Maurits Tot Napoleon de toeristische-educatieve infrastructuur versterken en op een natuurlijke manier verbinden. En dat vooral tussen de gemeenten in Noord- en Zeeuws-Vlaanderen (van het Brugse Ommeland tot Beveren) en in Beveren en Sluis in het bijzonder.In het Fort Liefkenshoek werd aan een breed publiek ...
Read Project

 5

 FINISHED 
Tussen Blankenberge, Westkapelle en andere Vlaamse en Zeeuwse badplaatsen op een aantrekkelijke en veilige manier fietsen langs de Noordzeekust: een droom voor menig toerist. Tot 2003 was de grensoverschrijdende link echter belabberd. Binnen dit project werd op korte afstand van de kust een fietsroute gerealiseerd die toeristen in staat stelt om alle pareltjes aan de Vlaamse en Zeeuwse kust per fi ...
Read Project

 10