Search for European Projects

Youth Consultants International (Jeugdadviseurs Internationaal)

De hoofddoelstelling van het project was jongeren beter toegang verschaffen tot jeugdhulpverlening en informatie. Hiervoor werden jongens en meisjes opgeleid tot jeugdadviseurs. Deze adviseurs leerden hoe ze hun leeftijdsgenoten moeten informeren over een aantal bestaande diensten en thematieken zoals drugs en seksualiteit. Ook het leren luisteren naar problemen en vragen werd aangepakt. In Vlaanderen zien we dat Jeugd Advies Centra zich meestal bevinden in grote steden. Eerstelijnshulpverlening in de sector van het algemeen welzijnswerk in de kleinere gemeenten, dunbevolkte regio's en grensstreek zijn echter dunbezaaid. Via het werken met jeugdadviseurs werd er dus een alternatief geboden. Ook in Zeeuws-Vlaanderen bleek interesse te bestaan voor deze aanpak. Achievements: Please refer to the 'Description' field, which also includes the achievements of this project.
Up2Europe Ads

Coordinator

Details

  • 50%   119 510,00
  • 2000 - 2006 Grensregio Vlaanderen - Nederland (BE-NL)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

6 Partners Participants