Search for European Projects

Grenzeloze Kanaalzone
Start date: Oct 31, 2010, End date: Oct 30, 2013 PROJECT  FINISHED 

Het project ‘Grenzeloze Kanaalzone’ wil via grensoverschrijdende samenwerking het woon-, werk- en leefklimaat van de volledige Kanaalzone Gent – Terneuzen verbeteren.In het project wordt in de eerste plaats gewerkt aan betere bereikbaarheid via het openbaar vervoer. Passagiers in Zelzate moeten vandaag dikwijls lang wachten op een aansluiting of zelfs naar een andere bushalte lopen. Nu wil men via éénzelfde ticket, met op elkaar afgestemde routes en op elkaar afgestemde uurregelingen, ervoor zorgen dat een reiziger makkelijker en veel vlotter zijn bestemming bereikt vanuit Nederland naar België of omgekeerd.Daarbij gaat er ook aandacht naar een goede bereikbaarheid van het nieuwe trainingscenter Bio Base Europe in Terneuzen dat zijn deuren opent in 2011.Daarnaast wil men de afwikkeling van het doorgaand vrachtverkeer verbeteren en het landschap van de Kanaalzone voor de omwonenden aangenamer maken. Achievements: Het project Grenzeloze Kanaalzone wilde via grensoverschrijdende samenwerking het woon-, werk- en leefklimaat van de volledige Kanaalzone Gent – Terneuzen verbeteren en deze regio laten groeien naar een bloeiende, levendige streek waar wonen en werken goed te combineren is. In het project werd in de eerste plaats gewerkt aan betere bereikbaarheid via het openbaar vervoer. Daarnaast heeft men de afwikkeling van het doorgaand vrachtverkeer verbeterd door bijvoorbeeld het invoeren van een hoogtebeperking en het plaatsen van aangepaste bewegwijzering. Op verschillende plaatsen is nieuw groen aangeplant om het landschap van de Kanaalzone voor de omwonenden aangenamer maken.Voor meer info: www.grenzelozekanaalzone.nl
Up2Europe Ads

Coordinator

Details

  • 50%   493 500,00
  • 2007 - 2013 Border Region Flanders - Netherlands (BE-NL)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

3 Partners Participants