Search for European Projects

Bedrijventerreinmanagement

Bedrijventerreinmanagement vindt momenteel voorzichtig zijn ingang in West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen en Zeeland. In nauwe samenwerking en afstemming met alle betrokken partijen wilden de uitvoerders van dit project bedrijventerreinmanagement structureel verankeren op een aantal domeinen. Bedrijventerreinmanagement wordt beschouwd als een pro-actief instrument ter verduurzaming van het bedrijventerrein. Bedrijventerreinmanagement gaat nog verder dan milieumaatregelen op bedrijventerreinen, zoals die plaatsvonden in Milieuclusters op Bedrijventerreinen. Er is namelijk ook oog voor sociale componenten, maatschappelijk verantwoord ondernemen, infrastructuur en opwaardering. Op acht groepen ondernemingsterreinen, onder andere in het Sloegebied en de Kanaalzone, werden initiatieven genomen ter ondersteuning van deze nieuwe aanpak. Voor de meeste deelnemende groepen waren vijf fases in het project te onderscheiden; de analyse, de opzet of versterking van structuren, de selectie en uitvoering van acties en de aanzet tot continuïteit op het bedrijventerrein. Voor de communicatie werd gebruikgemaakt van de website die de partners reeds opstartten in Milieuclusters op Bedrijventerreinen. Achievements: Please refer to the 'Description' field, which also includes the achievements of this project.
Up2Europe Ads

Coordinator

Details

  • 50%   1 085 000,00
  • 2000 - 2006 Grensregio Vlaanderen - Nederland (BE-NL)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

12 Partners Participants