Search for European Projects

Tendenzen zonder grenzen
Start date: Sep 30, 2012, End date: Dec 30, 2014 PROJECT  FINISHED 

Werken over de grens blijft een hele opgave, zelfs in België en Nederland, waar toch dezelfde taal wordt gesproken. Tal van belemmeringen maken het de mensen die over de grens willen werken en de werkgevers die aan de andere kant van de grens willen rekruteren, moeilijk. Voor het Interreg-project Samen voor de glastuinbouw is eerder al een inventarisatie gemaakt van deze knelpunten en in het boek: Grenzeloze kansen voor werk – 10 mogelijkheden voor Scheldemond beschreven.Eén van de belangrijkste conclusies daaruit is het tekort aan heldere, éénduidige en gepersonaliseerde informatie voor werknemers, werkzoekenden en werkgevers. Dit blijkt ook uit verschillende andere studies in Europa. Het grensoverschrijdende project Tendenzen zonder grenzen richt daarom een nieuw informatiepunt Scheldemond Direct op, waar grensarbeiders en werkgevers uit de grensregio Vlaanderen-Nederland terecht kunnen met hun vragen en problemen rond grensarbeid.Nu het aantal werkzoekenden dat daadwerkelijk besluit over de grens te gaan werken toeneemt, stijgt daarmee ook de behoefte aan informatie. Daarbij is er ook nog altijd een nijpend tekort aan technisch geschoolde mensen in de grensregio en dit zowel aan Vlaamse als aan Nederlandse zijde. Juist om deze knelpuntberoepen aan beide kanten van de grens te kunnen blijven invullen is een grensoverschrijdende arbeidsmarkt en een informatiepunt waar gezamenlijk gezocht kan worden naar oplossingen, essentieel, besluit Hedwig De Pauw, Directeur Dienst Economie, Europese en Internationale Samenwerking en projectverantwoordelijke. Achievements: Werken over de grens blijft een hele opgave, zelfs in Vlaanderen en Nederland, waar toch dezelfde taal wordt gesproken. Tal van belemmeringen maken het moeilijk voor mensen die over de grens willen werken en de werkgevers die aan de andere kant van de grens willen rekruteren. Juist om deze knelpuntberoepen aan beide kanten van de grens te kunnen blijven invullen is een grensoverschrijdende arbeidsmarkt en een informatiepunt waar gezamenlijk gezocht kan worden naar oplossingen, essentieel, aldus Hedwig De Pauw, Directeur Dienst Economie, Europese en Internationale Samenwerking en projectverantwoordelijke.Naast het grensoverschrijdend informatiepunt is er binnen het project Tendenzen zonder Grenzen ook een mobiliteitscentrum opgericht dat zich specifiek richtte op het plaatsen van Nederlandse leerkrachten basisonderwijs in Vlaanderen, maar in de toekomst ook voor andere beroepsgroepen zal kijken om tekorten en overschotten aan weerszijden van de grens beter met elkaar te matchen. Tot slot is de website www.bedrijfplusschool.eu zeker een bezoekje waard. Bedrijven die inspanningen willen leveren om jongeren enthousiast te maken voor techniek stellen zich er uitgebreid voor.

Looking for a partnership?
Have a look at
Ma Région Sud!
https://maregionsud.up2europe.eu

Coordinator

Details

  • 50%   276 460,50
  • 2007 - 2013 Border Region Flanders - Netherlands (BE-NL)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

5 Partners Participants