Search for European Projects

Duurzaam = gewoon doen!
Start date: Dec 31, 2007, End date: Jun 29, 2011 PROJECT  FINISHED 

De doelstelling van het project is het grensoverschrijdend duurzaam ondernemen bij mkb/kmo te verbreden en te verdiepen (koplopers en peloton). In en na 2010 is er sprake van disseminatie in de andere grensregio’s van Nederland en Vlaanderen. Vanuit de regio is een communicatie en wisselwerking met een branche organisaties die lering trekken uit de ervaringen en van waaruit de resultaten verder in de landen verspreid wordt.De uitdaging van het project ‘Duurzaam=gewoon doen!’ is om in de grensregio het aantal bedrijven dat maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) als integraal onderdeel van de bedrijfsvoering heeft, substantieel te laten toenemen in de komende drie jaar. In de projectopzet ligt de uitdaging in het versterken van grensoverschrijdend duurzaam ondernemen en het bereiken van duurzame economische groei door de inzet van kennis van onderwijs, ondernemers en overheid; “leren van elkaar”. De uitdaging ligt in de vorming van de grensregio Vlaanderen-Nederland als een duurzaamheidsregio die als voorbeeld fungeert voor andere regio’s. Daarbij worden 2 grote events georganiseerd, waar netwerkvorming en kennisverspreiding rond duurzaam ondernemen wordt gepromoot. In 2008 vond die plaats in Goes (NL) en in 2011 in Kortrijk (BE). Achievements: De uitdaging van het project Duurzaam=gewoon doen! was om in de grensregio het aantal bedrijven dat maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) als integraal onderdeel van de bedrijfsvoering heeft, te doen toenemen. De ambitie van het project was om de grensregio Vlaanderen-Nederland als een duurzaamheidsregio te promoten, één als voorbeeld voor andere regio’s. In dat kader werden twee grote events in Goes (NL) en in Kortrijk (BE) georganiseerd, waar netwerkvorming en kennisverspreiding rond duurzaam ondernemen werden gepromoot.Voor meer info: www.duurzaamisgewoondoen.eu
Up2Europe Ads

Coordinator

Details

  • 50%   671 119,50
  • 2007 - 2013 Border Region Flanders - Netherlands (BE-NL)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

2 Partners Participants