Search for European Projects

Invasieve Exoten
Start date: Sep 30, 2009, End date: Sep 29, 2012 PROJECT  FINISHED 

De laatste jaren is er een toename van planten en dieren die van nature niet in onze streken voorkomen. Sommige uitheemse soorten vermeerderen zich zo massaal dat ze een bedreiging vormen voor de inheemse flora en fauna. Naast ecologische veroorzaken deze invasieve exoten ook economische schade. Soms leiden ze bovendien tot veiligheids- of gezondsheidsproblemen.In dit project wordt voor het eerst grensoverschrijdend nagegaan op welke manier invasieve exoten het meest effectief bestreden kunnen worden. In het project worden vier probleemsoorten in Vlaanderen en/of Zuid-Nederland bestudeerd en aangepakt: grote waternavel (en ook waterteunisbloem en parelvederkruid), Amerikaanse vogelkers, stierkikker, zomerganzen. Achievements: De laatste jaren is er een toename van planten en dieren die van nature niet in onze streken voorkomen. Sommige uitheemse soorten vermeerderen zich zo massaal dat ze een bedreiging vormen voor de inheemse flora en fauna. Naast een ecologische ravage veroorzaken deze invasieve exoten ook economische schade. Soms leiden ze bovendien tot veiligheids- of gezondheidsproblemen.In dit project werd er voor het eerst grensoverschrijdend nagegaan op welke manier invasieve exoten het best kunnen worden bestreden. Er zijn vier probleemsoorten in Vlaanderen en Zuid-Nederland aangepakt: de grote waternavel (en ook waterteunisbloem en parelvederkruid), de Amerikaanse vogelkers, de stierkikker en de zomerganzen.Voor meer info: www.invexo.eu
Up2Europe Ads

Coordinator

Details

  • 42.8%   1 331 360,00
  • 2007 - 2013 Border Region Flanders - Netherlands (BE-NL)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

23 Partners Participants