Search for European Projects

14 European Projects Found

Searched on 125080 European Projects

 FINISHED 

Místa plná rozhledů v Euroregionu Glacensis

Start date: Jun 30, 2013, End date: Feb 27, 2015,

Účelem projektu je vytvoření nového turistického produktu v česko - polském příhraničí - PUTOVÁNÍ PO ROZHLEDNÁCH. Ucelený turistický produkt - naučná stezka. Důvodem vzniku produktu je nezbytnost rozšíření produktové nabídky v letním období. Oproti zimní sezóně, kdy je vyšší návštěvnost zajištěna, především díky horským lyžařským střediskům, letní nabídka naopak značně zaostává za možnostmi a pote ...
Read Project

 9

 FINISHED 

Ochrana vod povodí řeky Metuje v Kudowě Zdrój a Náchodě

Start date: Oct 31, 2012, End date: Nov 29, 2013,

Města Kudowa Zdrój a Náchod mají zkušenosti ve spolupráci v oblasti životního prostředí. Dosud probíhala spolupráce v oblasti ochrany vod (2 projekty v rámci INTERREG a OPPS) a hospodaření s odpady (2 projekty OPPS). Významným prvkem projektů bylo vzdělávání a podpora ekologických postojů, protože partneři jsou si vědomi, že přírodní hodnoty jsou nejdůležitějším bohatstvím regionu a umožňují jeho ...
Read Project

 2

 FINISHED 
Silniční infrastruktura v okrese Náchod a v okolí Kudowy Zdrój se mimo hlavní mezinárodní trasy vyznačuje mimo jiné úzkými vozovkami. Bývalé okresní silnice byly téměř v celé oblasti již od svého dokončení v první polovině dvacátého století osázené stromovím a mnohem později v důsledku nárůstů automobilové dopravy zpevňovány a rozšiřovány jen na úkor "měkkých" krajnic. Řada z nich je situována pod ...
Read Project

 3

 FINISHED 

Cyklostezky v Kladském pomezí - III. etapa

Start date: Apr 30, 2010, End date: Dec 30, 2011,

Rozvoj cyklostezek a cyklotras zajišťuje město Náchod již od roku 2001. Postupně tak naplňuje koncepci rozvoje cyklistické dopravy v okrese Náchod z roku 1997, a to v návaznosti na polské části turistického regionu Kladské pomezí, který lze vymezit územím mezi městy Nové Město nad Metují, Náchod, Hronov, Kudowa Zdrój a Police nad Metují. V oblasti se nachází například náchodský zámek, rodný dům Al ...
Read Project

 3

 FINISHED 
Území partnerů projektu leží na hranici České a Polské republiky. Jedná se o horskou oblast, kde je ztížený terén a horší dostupnost při záchraně lidských i jiných životů a majetku. Obce si v tomto území často musí vystačit svými silami se zastaralou a konstrukčně, dnešním požadavkům, nevyhovující technikou. Profesionální hasiči z české strany nesmí přejíždět auty přes hranice do Polska bez odmont ...
Read Project

 6

 FINISHED 
Silniční infrastruktura v okrese Náchod a v okolí Kudowy Zdrój se mimo hlavní mezinárodní trasy vyznačuje úzkými vozovkami o nevhodných šířkových a směrových parametrech. Jsou poplatné době a účelu svého vzniku. Bývalé okresní silnice byly v první polovině dvacátého století téměř všechny osázené stromovím a později v důsledku nárůstů automobilové dopravy zpevňovány a rozšiřovány na úkor (měkých) ...
Read Project

 3

 FINISHED 
Kudowa Zdroj a Hronov jako příhraniční města podepsali v roce 1996 Dohodu o partnerství. Od této doby města spolupracovala v různých oblastech společenského života svých obyvatel. Po přistoupení obou měst do Schengenského prostoru se spolupráce ještě zintenzivnila.Bylo zjištěno, že se přeshraniční spolupráce dotýká nejméně nejmladší populace. Psychologické výzkumy dokazují, že v této etapě života ...
Read Project

 2

 FINISHED 
Projekt vzešel z jednání na společných setkání představitelů samospráv našich partneských měst. Při realizaci společných mikroprojektech jsme nabízeli kulturní akce pro obyvatele našich měst, jejich návštěvníky a turisty. Nyní chceme oslovit návštěvníky a turisty vyznávající aktivní odpočinek a dovolenou. V našem regionu probíhá velký rozvoj cykloturistiky nejen v návaznosti na budovanou síť cyk ...
Read Project

 2

 FINISHED 

Třídění komunálních odpadů v evropském městě Kudowa - Náchod

Start date: Dec 31, 2008, End date: May 30, 2010,

Kudowa i Náchod leží ve stejné geografické poloze - Náchodsko-Kudowská nížina - a v současnosti se tato dvě města z hlediska ekologického jeví jako jeden městský celek. Proto si města, svázaná podepsanou partnerskou dohodou, dohodla společnou potřebu shodných ekologických aktivit, protože takto jsou maximálně efektivní. Projekt "Třídění komunálních odpadů v evropském města Kudowa - Náchod" odráží ...
Read Project

 2

 FINISHED 

Cyklostezky v Kladském pomezí - II. etapa

Start date: Jun 30, 2009, End date: Dec 30, 2009,

Rozvoj cyklostezek a cyklotras zajišťuje město Náchod ve městě a nejbližším okolí již od roku 2001.Postupně tak naplňuje koncepci rozvoje cyklistické dopravy v okrese Náchod z roku 1997, a to v návaznosti na polské cyklotrasy. Spolu s okolními obcemi se v roli vedoucího partnera podílí rovněž na stavbách dalších cyklostezek v části turistického regionu Kladské pomezí, kterou lze vymezit územím me ...
Read Project

 4

 FINISHED 
Projekt Silnice III/3032 a III/3033 Velké Poříčí – Malá Čermná, státní hranice řeší rekonstrukci III. úseku (spojky) Masarykova okruhu o délce 2,850 km. Cílem stavby je odstranění dopravních závad, které vyplývají z vyčerpání životnosti krytu vozovky. Účelem stavby je zvýšení bezpečnosti silničního provozu v daném úseku silnice. Investorem projektu je Královéhradecký kraj, provozovatel a vlastník ...
Read Project

 2

 FINISHED 
Realizace společného česko-polského projektu Okruh T.G.Masaryka na území Velkého Poříčí. Cílem je plné zprůjezdnění úseku Náchod, Běloves (hraniční přechod) – Velké Poříčí – Malá Čermná (hraniční přechod) dostavbou cyklostezky v úseku obce Velké Poříčí. Přímo navazuje na stavby úseků na k.ú. Náchoda a Kudowy Zdrój. Náchod, Velké Poříčí ai Kudowa intenzivně spolupracují a koordinují investice do i ...
Read Project

 5

 FINISHED 
Realizace společného česko-polského projektu Okruh T.G.Masaryka na území Náchoda. Cílem je plné zprůjezdnění úseku Náchod, centrum - hraniční přechod Běloves. Navazuje na stavby úseků Malé Poříčí - Velké Poříčí, Velké Poříčí - Malá Čermná a Kudowy Zdrój. Náchod i Kudowa intenzivně spolupracují a koordinují investice do infrastruktury, která je využívána místními občany i turisty obou států, což ...
Read Project

 5

 FINISHED 
Realizace společného česko-polského projektu Okruh T.G.Masaryka na území Náchoda. Cílem je plné zprůjezdnění úseku Náchod, Běloves (hraniční přechod) – Velké Poříčí – Malá Čermná (hraniční přechod) dostavbou cyklostezky v úseku Náchod (Malé Poříčí) – Velké Poříčí. Přímo navazuje na stavby úseků na k.ú. Velkého Poříčí a Kudowy Zdrój. Náchod i Kudowa intenzivně spolupracují a koordinují investice ...
Read Project

 4