Search for European Projects

Cyklostezky v Kladském pomezí - III. etapa
Start date: Apr 30, 2010, End date: Dec 30, 2011 PROJECT  FINISHED 

Rozvoj cyklostezek a cyklotras zajišťuje město Náchod již od roku 2001. Postupně tak naplňuje koncepci rozvoje cyklistické dopravy v okrese Náchod z roku 1997, a to v návaznosti na polské části turistického regionu Kladské pomezí, který lze vymezit územím mezi městy Nové Město nad Metují, Náchod, Hronov, Kudowa Zdrój a Police nad Metují. V oblasti se nachází například náchodský zámek, rodný dům Aloise Jiráska, lázně Kudowa Zdrój apod. Dotčeným územím procházejí cyklotrasy nadregionálního a regionálního významu č.22, 4095, 4034, 4306 a 4281. Většímu využití komunikací označených dopravními nebo turistickými značkami pro cyklisty brání v současné době především technické parametry a sjízdnost některých úseků a rovněž skutečnost, že jsou místy cyklotrasy vedeny po silnicích s velkým automobilovým provozem. V současné době je významná část cyklistické dopravy mezi Náchodem a městem Kudowa Zdrój soustředěna na mezinárodní silnici E67. Nová stavba cyklostezky z Velkého Poříčí směrem do Žďárek odvede část cyklistické dopravy z hlavní silnice Hronov - Náchod - Kudowa Zdrój na atraktivní a bezpečnou cyklotrasu z Hronova přímo do města Kudowa Zdrój. Stavba Peklo - Lipí zajistí kvalitní cyklistickou komunikaci spojující turisticky atraktivní místa na soutoku řeky Metuje a Olešenky s Dobrošovem, Českou Čermnou a městem Kudowa Zdrój. Kudowa Zdrój řeší stavbu stezky v ul. Zdrojowe bezpečným oddělením provozu automobilů a cyklistů na přetížené centrální lázeňské dopravní tepně. Protože je většina staveb vedena v konfiguračně nenáročném terénu, vytvoří se realizací projektu dobré podmínky nejen pro cykloturistiku, ale i pro další rekreační sporty (in-line bruslení).Součástí projektu je také doplnění cyklistické infrastruktury v regionu o přístřešek pro cyklisty na hlavní cyklotrase č. 22. Achievements: V projektu "Cyklostezky v Kladském pomezí – III. etapa" využili partneři projektu rozvíjející se systém cyklistických stezek a tras, které se nachází mezi městy Nové Město nad Metují, Náchod, Hronov, Kudowa Zdrój a Police nad Metují. Rozvoj a intenzívnější využití silničních nebo cyklistických dopravních tras turistického významu brzdily především technické parametry, omezená sjízdnost některých úseků a skutečnost, že některé cyklotrasy vedly po velmi frekventovaných silnicích. Proto byla v rámci projektu vybudována cyklostezka podél ul. Zdrojowa v Kudowě Zdrój. Investice se týkala i opravy chodníku a modernizace parkovacích zálivů nacházejících se podél této cyklostezky, což napomohlo řešení problému bezpečného, odděleného provozu aut a cyklistů v centru lázní. Na české straně byly vybudovány nové cyklostezky v úseku Lipí – Peklo a v úseku Velké Poříčí – Letiště. Celková délka úseků realizovaných v rámci projektu byla více než 3 km. Realizace projektu přispěla k rozvoji infrastruktury a zvýšení bezpečnosti, zejména z hlediska cestovního ruchu. Byly zpřístupněny turistické zajímavosti části tohoto regionu, zvýšila se návštěvnost, a tím se i obohatila nabídka služeb v cestovním ruchu a atraktivita regionu.
Up2Europe Ads

Coordinator

Details

  • 85%   595 006,00
  • 2007 - 2013 Czech Republic - Poland (CZ-PL)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

2 Partners Participants