Search for European Projects

Modernizace integrovaného záchranného systému Orlických a Bystřických hor v souvislosti se vstupem do Shengenského prostoru
Start date: Feb 28, 2010, End date: Nov 2, 2011 PROJECT  FINISHED 

Území partnerů projektu leží na hranici České a Polské republiky. Jedná se o horskou oblast, kde je ztížený terén a horší dostupnost při záchraně lidských i jiných životů a majetku. Obce si v tomto území často musí vystačit svými silami se zastaralou a konstrukčně, dnešním požadavkům, nevyhovující technikou. Profesionální hasiči z české strany nesmí přejíždět auty přes hranice do Polska bez odmontování komunikačního zařízení. SDH žádné nařízení nemají, jsou tím pro ně lehčí podmínky a mohou tak rychleji reagovat na živelné a jiné katastrofy. Realizace projektu řeší pořízení 4 hasičských záchranných vozů (Olešnice v Oh, Orlické Záhoří, Bystrzyca Kłodzka, Międzylesie) a 2 motorových stříkaček (Bystrzyca Kłodzka, Międzylesie). Kudowa Zdrój zamýšlí nákup materiálního a technického vybavení. Na území Rokytnice v Oh jako Lead partnera dojde k přestavbě staré nefunkční kotelny na hasičskou zbrojnici. Nově vzniklé prostory hasičské zbrojnice budou sloužit jako komunikační centrum při krizovém řízení českých a polských SDH. Rozsah neinvestičních aktivit projektu 2x cvičení a 2x školení SDH pokryje Olešnice v Oh a Kudowa Zdrój. Téma cvičení "Povodeň s únikem ropných produktů" a "Dopravní nehoda s požárem a následné odstranění chemických látek". Zaměření školení "Poznání věcných, technických prostředků a požární mobilní techniky". V rámci školení bude vytvořena brožura, náklad 1 000 ks (komunikace mezi hasiči na mezinárodní úrovni, česko - polský slovníček, neverbální komunikace). A "Rozšíření znalosti území" včetně setkání a přátelského posezení, které si klade za cíl rozvoj mezilidských vztahů. Součásti přípravy projektu byl vznik česko-polské Dohody, o vzájemné spolupráci a následném využití nabytého majetku, mezi partnery projektu a jednotkami SDH.

Looking for a partnership?
Have a look at
Ma Région Sud!
https://maregionsud.up2europe.eu

Coordinator

Details

Project Website

5 Partners Participants