Search for European Projects

Česko-polské komunikace se sdíleným provozem pěším, cyklistickým a automobilovým v Kladském pomezí
Start date: Mar 31, 2008, End date: Nov 2, 2011 PROJECT  FINISHED 

Silniční infrastruktura v okrese Náchod a v okolí Kudowy Zdrój se mimo hlavní mezinárodní trasy vyznačuje úzkými vozovkami o nevhodných šířkových a směrových parametrech. Jsou poplatné době a účelu svého vzniku. Bývalé okresní silnice byly v první polovině dvacátého století téměř všechny osázené stromovím a později v důsledku nárůstů automobilové dopravy zpevňovány a rozšiřovány na úkor (měkých) krajnic. Řada z nich je situována podél vodních toků v sevřených údolích. V současné době již není další zlepšování jejich parametrů bez hrubých zásahů do přírodního prostředí, nebo v zastavěných územích do staré historické zástavby, možné. Na úzkých silnicích s menší frekvencí automobilové dopravy (do 4000 vozidel za 24 hod.) je řešením sdílená doprava cyklistů, chodců a automobilů. Příkladem nám v tomto směru mohou být některé země EU, které již pravidla pro užívání takových komunikací jmenovanými účastníky silničního provozu legislativně upravily a mohou být tedy pro nás vzorem.Připravovaný projekt vychází z uvedených zahraničních zkušeností. Respektuje také současné legislativní možnosti dopravního značení v České a Polské republice. Partneři projekt chápou jako páteřní pro česko polské pohraničí a s prvním realizovaným příkladem jako vzorový pro ostatní investory podobné silniční infrastruktury. Do projektu jsou zařazeny rekonstrukce stávajících úseků silnic a místních komunikací, na kterých se sdílený provoz účastníků silničního provozu se stále rostoucím zastoupením cyklistů a chodců předpokládá i do budoucna. Všechny jsou vhodné k provedení nastíněných změn, tedy k zajištění celkově lepší bezpečnosti provozu pro všechny účastníky silničního provozu. V tomto prvním kole podávání žádostí byly vybrány úseky, na nichž se očekává nárůst cyklistické dopravy lokální nebo na delší vzdálenosti v systému komunikací spojujících partnerské obce. Na šesti stavbách budou provedeny rekonstrukce vozovek a chodníků.
Up2Europe Ads

Coordinator

Details

  • 85%   2 805 697,00
  • 2007 - 2013 Czech Republic - Poland (CZ-PL)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

2 Partners Participants