Search for European Projects

Místa plná rozhledů v Euroregionu Glacensis
Start date: Jun 30, 2013, End date: Feb 27, 2015 PROJECT  FINISHED 

Účelem projektu je vytvoření nového turistického produktu v česko - polském příhraničí - PUTOVÁNÍ PO ROZHLEDNÁCH. Ucelený turistický produkt - naučná stezka. Důvodem vzniku produktu je nezbytnost rozšíření produktové nabídky v letním období. Oproti zimní sezóně, kdy je vyšší návštěvnost zajištěna, především díky horským lyžařským střediskům, letní nabídka naopak značně zaostává za možnostmi a potenciálem území. Dané území se vyznačuje hornatou krajinou s velkým množstvím vyhlídkových míst. Námět vznikl na základě podmětu od veřejnosti, odborníků a specialistů na cestovní ruch. Ze strany turistických operátorů a KČT byl učiněn průzkum potřeby nových produktů v oblasti CR. Po analýze programové nabídky a existujících produktů, jako jsou cyklotrasy, cyklobusy atp., je třeba inovovat programovou nabídku. Již existuje základní nabídka stávajících rozhleden, ale stavbou nových rozhleden a vyhlídkových míst se nastartuje produkt PUTOVÁNÍ PO ROZHLEDNÁCH v CZ-PL pohraničí, jako celek, který bude pro turistu bezesporu poutavý. S realizací nového produktu vyvstala potřeba vzniku souvisejících aktivit v podobě investic do výstavby případně rekonstrukce rozhleden a vyhlídkových míst v celkovém počtu 9 nových nebo rekonstruovaných zařízení CR. Přidanou hodnotou projektu je, že dojde k propojení nového produktu rozhleden se stávající nabídkou cyklotras a podobných produktů s tím, že dojde k jejich rozšíření a zkvalitnění. Programovou nabídkou je, že každá rozhledna bude mít informační tabuli s historií daného místa rozhledny, s kódem, který turista opíše, celkem bude 9 kódů. Úkolem bude vyplnit alespoň 5 kódů a z toho min 2 na polské straně.
Up2Europe Ads

Coordinator

Details

Project Website

8 Partners Participants