Search for European Projects

Cyklostezky v Kladském pomezí - II. etapa
Start date: Jun 30, 2009, End date: Dec 30, 2009 PROJECT  FINISHED 

Rozvoj cyklostezek a cyklotras zajišťuje město Náchod ve městě a nejbližším okolí již od roku 2001.Postupně tak naplňuje koncepci rozvoje cyklistické dopravy v okrese Náchod z roku 1997, a to v návaznosti na polské cyklotrasy. Spolu s okolními obcemi se v roli vedoucího partnera podílí rovněž na stavbách dalších cyklostezek v části turistického regionu Kladské pomezí, kterou lze vymezit územím mezi městy Nové Město nad Metují, Náchod, Hronov, Kudowa Zdrój a Police nad Metují. V oblasti se nachází například Náchodský zámek, rodní dům Aloise Jiráska, lázně Kudowa Zdrój apod. Dotčeným územím procházejí na české straně cyklotrasy nadregionálního a regionálního významu č.22, 4095, 4034, 4037, 4306 a 4281. Většímu využití komunikací označených dopravními nebo turistickými značkami pro cyklisty brání v současné době především technické parametry a sjízdnost některých úseků a rovněž skutečnost, že jsou místy cyklotrasy vedeny po silnicích s velkým automobilovým provozem. V současné době je významná část cyklistické dopravy mezi Náchodem a Kudowou Zdrój soustředěna na mezinárodní silnici E67! Výstavbou nové cyklostezky mezi Bělovsí a polským Slaným se vytvoří podmínky pro to, aby cyklisté tuto transitní komunikaci přetíženou kamionovou dopravou opustili a začali jezdit po nově vybudovaném úseku. Další stavby cyklostezek v České Čermné a v Hronově řeší ty úseky, které jsou v nevyhovujícím stavu a snižují bezpečnost provozu. Protože jsou všechny stavby vedeny v konfiguračně nenáročném terénu, vytvoří se realizací projektu dobré podmínky pro cykloturistiku a další rekreační sporty. V situačním plánu (příloha č.15) jsou znázorněny všechny stavby cyklostezek zařazené do projektu (realizované a plánované).
Up2Europe Ads

Coordinator

Details

  • 85%   636 155,41
  • 2007 - 2013 Czech Republic - Poland (CZ-PL)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

3 Partners Participants