Search for European Projects

Okruh T.G.Masaryka - Cyklostezka Náchod - Malé Poříčí (Okruh T.G.Masaryka - Cyklostezka Náchod - Malé Poříčí)
Start date: Feb 27, 2005, End date: Dec 30, 2005 PROJECT  FINISHED 

Realizace společného česko-polského projektu Okruh T.G.Masaryka na území Náchoda. Cílem je plné zprůjezdnění úseku Náchod, Běloves (hraniční přechod) – Velké Poříčí – Malá Čermná (hraniční přechod) dostavbou cyklostezky v úseku Náchod (Malé Poříčí) – Velké Poříčí. Přímo navazuje na stavby úseků na k.ú. Velkého Poříčí a Kudowy Zdrój. Náchod i Kudowa intenzivně spolupracují a koordinují investice do infrastruktury, která je využívána místními občany i turisty obou států, což vyvolává čilý přeshraniční ruch, kterému však místní příhraniční a přeshraniční infrastruktura nevyhovuje. Cyklostezka vytvoří podmínky pro naplnění účelu okruhu pro turistiku i místní dopravu podél i přes hranici.

Looking for a partnership?
Have a look at
Ma Région Sud!
https://maregionsud.up2europe.eu

Coordinator

Details

  • 75%   1 106 360,00
  • 2000 - 2006 Czech Republic - Poland (CZ-PL)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

3 Partners Participants