Search for European Projects

Okruh T.G.Masaryka - Cyklostezka ulice Kladská v Náchodě (Okruh T.G.Masaryka - Cyklostezka ulice Kladská v Náchodě)
Start date: Feb 27, 2005, End date: Dec 30, 2005 PROJECT  FINISHED 

Realizace společného česko-polského projektu Okruh T.G.Masaryka na území Náchoda. Cílem je plné zprůjezdnění úseku Náchod, centrum - hraniční přechod Běloves. Navazuje na stavby úseků Malé Poříčí - Velké Poříčí, Velké Poříčí - Malá Čermná a Kudowy Zdrój. Náchod i Kudowa intenzivně spolupracují a koordinují investice do infrastruktury, která je využívána místními občany i turisty obou států, což vyvolává čilý přeshraniční ruch, kterému však místní příhraniční a přeshraniční infrastruktura nevyhovuje. Cyklostezka vytvoří podmínky pro naplnění účelu okruhu pro turistiku i místní dopravu podél i přes hranici.

Looking for a partnership?
Have a look at
Ma Région Sud!
https://maregionsud.up2europe.eu

Coordinator

Details

  • 75%   7 261 597,00
  • 2000 - 2006 Czech Republic - Poland (CZ-PL)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

4 Partners Participants