ENTERCOM DIGITAL AGENCY


: Jun 2, 2023


Looking for Partnership
About Me

ENTERCOM DIGITAL AGENCY është një startup i krijuar nga një ide nga një pasion që u kthye në profesion dhe kompania u krijua në fushën e shërbimeve dixhitale dhe IT ENTERCOM DIGITAL AGENCY.

Fillimet tona kanë qenë që në vitin 2005, ne kemi një eksperiencë shumëvjeçare në shërbimet e IT dhe në fushën e shërbimeve dixhitale.

ENTERCOM DIGITAL AGENCY synon të ofrojë shërbime dhe ide novatore që do të kenë ndikim në komunitet duke lehtësuar shërbimet e tyre dhe duke ua bërë jetën më të lehtë duke ndikuar edhe në promovimin e aseteve turistike dhe tradicionale të qytetit ku jemi bazuar.

Shërbimet tona janë: Shërbimet e IT-së, Shërbimet Dixhitale, Konsulenca për Energjinë e Rinovueshme, Instalimi dhe Konfigurimi i Paneleve Diellore FV.

 

Keywords and matching areas:

 Innovation
 Eco-Innovation
 IT
 Innovation & Research
 Education and Training
 Digital Culture
 Marketing
 Digital Humanities
 Web
 Artificial Intelligence

Ideas in Progress
No ideas yet!
Favourite Calls
No Favourite calls!