Eduard Iancu


: May 24, 2023


Looking for Partnership Looking for Extra EU Funds
About Me

Expert Educație/ Coordonator Mobilitate Erasmus+/à la recherche de financements européens - ou autre - dans le domaine de la formation professionnelle, l'éducation inclusive

Preocupată permanent de a-și adapta oferta didactică noilor abordări și bunelor practici în educația arhitecturală, după 1990 UAUIM a promovat constant cooperarea internațională prin relații strânse cu diferite școli de arhitectură, asociații, forumuri și profesioniști de top din întreaga lume.

UAUIM are relații cu peste 80 de școli de arhitectură din Europa, Asia, America de Sud și Statele Unite. Programul Tempus și ulterior programul Erasmus au facilitat schimburile de studenți și profesori între UAUIM și peste 50 de școli de arhitectură din Europa. În fiecare an, un număr mare de studenți UAUIM beneficiază de mobilități internaționale pentru studiu și pregătire practică în birouri de proiectare, în multe țări din Europa, Asia, Africa, America de Nord și de Sud.

UAUIM este membru al următoarelor asociații internaționale:

  • EAAE – Asociația Europeană pentru Educația Arhitecturală
  • AESOP – Asociația școlilor de planificare din Europa
  • IAESTE – Asociația Internațională pentru Schimbul de Studenți pentru Experiență Tehnică
  • EUA – Asociația Universității Europene
  • ELASA – Asociația Europeană a Studenților la Arhitectura Peisagistică
  • ELIA – The European League of Institutes of the Arts
  • UNISCAPE – European Network of Universities for the implementation of the European Landscape Convention
  • AUF - L’Agence universitaire de la Francophonie
  • The European Council of Landscape Architecture Schools (ECLAS)

UAUIM has a very active role in the European Association of Architectural Education (EAAE) and the International Association for the Exchange of Students for Technical Experience (IAESTE). 

UAUIM also participates in the Convention of Schools of Architecture and Urbanism of Southern France and Eastern Europe.

Distinguished guests from around the world visit UAUIM as teachers or guest jurors on a regular basis.

Remarkable architects – such as Mario Botta, Vittorio Gregotti, Françoise Choay, Richard Meyer, Alvaro Siza, Luigi Snozzi, Alexandros Tombazis etc – have given lectures at UAUIM.

Every year the diploma projects are assessed by international juries, including professionals and professors from different countries and continents.

UAUIM diploma of architect was recognized by the French Ministry of Culture and Communications since the middle of the ‘90s.

As a conclusion of the periodical evaluations started in 1998, RIBA (Royal Institute of British Architects) has consistently validated the Diploma of Architect awarded by the School of Architecture of the Ion Mincu University of Architecture and Urbanism, allowing the graduates to be exempted from the RIBA examinations Part One and Part Two in view of the registration in ARB (Architects Registration Board) for the professional practice in UK.

Din septembrie 2008, Diploma de Arhitectură, eliberată de Universitatea de Arhitectură și Urbanism Ion Mincu, după finalizarea cu succes a celor șase ani de studii la zi în Arhitectură, este recunoscută pentru libera circulație și practică profesională în statele membre ale UE, în baza Directivei 2005/36/CE (2013/55/CE) a Parlamentului European și a Consiliului, privind recunoașterea calificărilor profesionale.

Acorduri bilaterale de cooperare

Acorduri-bilaterale.pdf

Erasmus

Granturi SEE

IESTE Romania

Keywords and matching areas:

 Cohesion Policy
 Creative Europe
 EU Macro-Regional strategies
 EU Strategy Danube Region
 European social fund (ESF)
 URBACT
 EEA and Norway Grants

Ideas in Progress

Favourite Calls
No Favourite calls!