Search for European Projects

12 European Projects Found

Searched on 125080 European Projects

 FINISHED 

Samen voor de glastuinbouw

Start date: Apr 3, 2008, End date: Apr 3, 2012,

Dit project wil inspelen op de verschillende noden van de glastuinbouwsector en zo een kansrijke toekomst voor de glastuinbouw in de grensregio uitbouwen. Voldoende arbeidspotentieel speelt in deze sector een cruciale rol. De projectpartners willen door middel van hun gezamenlijke inspanningen zoveel mogelijk mensen uit het grensgebied met afstand op de arbeidsmarkt (laaggeschoolde werkzoekenden, ...
Read Project

 16

 FINISHED 

Bio Base Europe

Start date: Dec 31, 2008, End date: Dec 30, 2011,

Het project heeft tot doel twee knelpunten op te lossen. Enerzijds de lacune in de innovatieketen en een gebrek aan goed opgeleide procesoperators te beperken en anderzijds de grensregio op de kaart te zetten als een Europees cluster van biogebaseerde activiteit.Het project voorziet in de opbouw van onderzoeks- en opleidingsinfrastructuur in de vorm van een polyvalente Pilootinstallatie voor Indus ...
Read Project

 5

 FINISHED 

Cover–it

Start date: Aug 31, 2008, End date: Aug 30, 2011,

Het project wil de functie van “onderhoudstechnicus binnen industriële bedrijven” (productiebedrijven, servicebedrijven, machineconstructeurs, gespecialiseerde onderhoudsbedrijven, …) beter invullen in de samenwerkende regio’s.Enerzijds willen de partners de onderhoudstechnici op een competentie- en praktijkgerichte manier opleiden wat resulteert in een verbreding en een uitdieping van hun kennis. ...
Read Project

 7

 FINISHED 
Zowel op de Vlaamse als op de Nederlandse arbeidsmarkt heersen er hardnekkige tekorten aan technisch geschoolden. Wanneer we bijvoorbeeld de bouwsector in Vlaanderen onder de loep nemen, zien we dat het verschil tussen het aantal beschikbare en gekwalificeerde werkkrachten en het aantal vacatures nog nooit zo groot is geweest. Een gebrek aan arbeidskrachten kan leiden tot bottlenecks in de economi ...
Read Project

 4

 FINISHED 
Het was de intentie van dit project om weblogs op een veilige en aantrekkelijke manier toegankelijk te maken voor kinderen en jongeren met een beperking. Het initiatief werd uitgewerkt op klasniveau. In de drie betrokken provincies werden telkens twee klassen (vijfde of zesde leerjaar / groep 7 of 8) geselecteerd. Per provincie was er één deelnemende klas buitengewoon/speciaal en één deelnemende k ...
Read Project

 8

 FINISHED 
Het project wou de kennis over aluminium en zijn toepassingsmogelijkheden bij technici in de aluminiumsector uitbreiden. Om dat tot stand te brengen ontwikkelden de partners een opleiding over aluminium in het algemeen en het bewerken ervan in het bijzonder. Mensen uit de industrie en het technisch hoger onderwijs en volwassenenonderwijs konden deelnemen aan deze cursus. Zo werd er een concrete ma ...
Read Project

 6

 FINISHED 
Het beginnende personeel in de horeca mist soms de kennis om buitenlandse gasten correct te ontvangen en bedienen. Dit leidt tot lagere klanttevredenheid en een geringer terugkomeffect. Vooral in het seizoen wordt veel gebruik gemaakt van tijdelijke horecakrachten. Regelmatig betreft het studenten voortgezet onderwijs, of middelbaar en hoger beroepsonderwijs. Aan de andere kant kunnen de restauran ...
Read Project

 5

 FINISHED 
Om de aantrekkingskracht van micro-ondernemingen en het grens-overschrijdende kooptoerisme te vergroten bood Grenswijzer Ambassadeur een vormings- en promotietraject aan. Op die manier werd zowel de positie van de micro-onderneming als de toeristische aantrekkingskrachte van de regio versterkt. Grenswijzer Ambassadeur werd als pilootproject ontwikkeld voor een beperkte doelgroep en ingevoerd binne ...
Read Project

 6

 FINISHED 
The TSS European Repository contains over 50.000 hours of digital learning materials for vocational training and can be considered as an important resource for the re(use) and storage of existing E-Learning and Mobile Learning materials. The repository is also a resource for the creation of new digital educational learning arrangements.About 90% of the digital materials are available in the Englis ...
Read Project

 6

 FINISHED 
De doelstelling bij Scholen maar Duurzaamheid was de betrokken scholen – zowel personeel als leerlingen – te sensibiliseren rond duurzaam ondernemen. Een concreet actieplan bevatte een aantal grensoverschrijdende en praktische pilootprojecten. In de eerste fase kwamen experten samen met de directies, het onderwijzend en ondersteunend personeel, en de leerlingen van de scholen om een werkbare en me ...
Read Project

 4

 FINISHED 
De wisselwerking tussen de onderwijswereld en de bedrijfswereld is van essentieel belang, dat was het uitgangspunt van dit project. De oprichting van een innovatief regionaal trainings- en opleidingsnetwerk in de Kanaalzone Gent-Terneuzen moest anticiperen op nieuwe wisselende opleidingsbehoeften van de ondernemingen. Het nieuwe kenniscentrum ontwikkelde niet alleen opleidingsmodules voor de bedri ...
Read Project

 3

 FINISHED 
Doelstelling binnen dit project was het in kaart brengen van de mogelijkheden voor grensoverschrijdende marketing van Zeeuwse bedrijven en producten in Vlaanderen en de marketing van de Vlaamse producten en bedrijven in Zeeland. Zeker voor kleine en middelgrote ondernemingen is het op de markt zetten van het bedrijf of diens producten in een ander land, ook al is het het nabije buurland, een hele ...
Read Project

 7