Search for European Projects

InnOtech

Zowel op de Vlaamse als op de Nederlandse arbeidsmarkt heersen er hardnekkige tekorten aan technisch geschoolden. Wanneer we bijvoorbeeld de bouwsector in Vlaanderen onder de loep nemen, zien we dat het verschil tussen het aantal beschikbare en gekwalificeerde werkkrachten en het aantal vacatures nog nooit zo groot is geweest. Een gebrek aan arbeidskrachten kan leiden tot bottlenecks in de economie die de groei gaan afremmen. Verder heersen er binnen de technische sectoren enorme snelle evoluties en ontwikkelingen waarin innovatieve competentiegerichte en korte opleidingen essentieel zijn voor zowel zelfstandige en de KMO-werknemer als voor de recentelijk afgestudeerde en werkzoekende. Naast de ontwikkeling van nieuwe opleidingen voor deze doelgroepen binnen de 3 verschillende technische vakdomeinen werden er ook 3 technische studiedagen georganiseerd. Verschillende cursisten uit de verschillende regio's werden samengebracht rond specifieke technische materies. Vakspecialisten uit Nederland en Vlaanderen verzorgden samen de studiedagen. Achievements: Please refer to the 'Description' field, which also includes the achievements of this project.

Looking for a partnership?
Have a look at
Ma Région Sud!
https://maregionsud.up2europe.eu

Coordinator

Details

  • 50%   114 830,50
  • 2000 - 2006 Grensregio Vlaanderen - Nederland (BE-NL)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

3 Partners Participants