Search for European Projects

Grenswijzer ambassadeur

Om de aantrekkingskracht van micro-ondernemingen en het grens-overschrijdende kooptoerisme te vergroten bood Grenswijzer Ambassadeur een vormings- en promotietraject aan. Op die manier werd zowel de positie van de micro-onderneming als de toeristische aantrekkingskrachte van de regio versterkt. Grenswijzer Ambassadeur werd als pilootproject ontwikkeld voor een beperkte doelgroep en ingevoerd binnen een afgebakende, beperkte regio. Het project richtte zich naar micro-ondernemingen actief in de horeca en detailhandel en werd geïntroduceerd in de regio's Waasland, Oost-en Zeeuws-Vlaanderen. Het was de uitdrukkelijke bedoeling van dit pilootproject om op basis van de resultaten een uitgebreider project uit te bouwen binnen Interreg IV, waarbij zowel de doelgroep als de actieradius zal worden uitgebreid. Met behulp van ICT-toepassingen voorzien ze een nog meer gepersonaliseerde vorming en begeleiding. De partners uit Grenswijzer Ambassadeur werkten al eerder samen binnen Grenswijzer, en blijven onder die noemer Vlaamse en Zeeuwse kleine en middelgrote ondernemingen benaderen om hun grensoverschrijdende bedrijfsrelaties te helpen uitbouwen. Achievements: Please refer to the 'Description' field, which also includes the achievements of this project.
Up2Europe Ads

Coordinator

Details

  • 50.1%   167 126,00
  • 2000 - 2006 Grensregio Vlaanderen - Nederland (BE-NL)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

5 Partners Participants