Search for European Projects

Ken uw gasten

Het beginnende personeel in de horeca mist soms de kennis om buitenlandse gasten correct te ontvangen en bedienen. Dit leidt tot lagere klanttevredenheid en een geringer terugkomeffect. Vooral in het seizoen wordt veel gebruik gemaakt van tijdelijke horecakrachten. Regelmatig betreft het studenten voortgezet onderwijs, of middelbaar en hoger beroepsonderwijs. Aan de andere kant kunnen de restauranthouders in drukke perioden niet de tijd en middelen missen om extra begeleiding en scholingstrajecten te geven aan dit veelal tijdelijke personeel. Uit onderzoek samengesteld door het World Economic forum blijkt dat Nederland slechts op de negentiende plaats van de toeristische ranglijst staat. Nederland faalt bij toeristen vooral op het gebied van gastvrijheid, vriendelijkheid en het prijsniveau. En hoewel België doorgaans ervaren wordt als uiterst gemoedelijk en Bourgondisch, behaalt het land slechts een 21e plaats op deze ranglijst. De organisaties uit de branche onderschrijven door hun deelname aan dit project de wenselijkheid en behoefte aan dit initiatief. De eerste doelstelling was dan ook het verbeteren van de grensoverschrijdende gastvrijheid, meer gerichte horecakennis en het realiseren van een kwalitatief hogere dienstverlening. Op die manier moet de klanttevredenheid stijgen en moeten de toeristen aangespoord worden vaker terug te keren naar Zeeland en Vlaanderen. Het project speelde daarom in op deze behoefte van de restauranthouders. In samenspraak met de restauranthouders werd een e-learningmodule op gebied van gastvrijheid ontwikkeld. Er werden ook een aantal evenementen georganiseerd op gebied van grensoverschrijdende gastvrijheid in de Horeca. Daarnaast werd ook een website gemaakt. Een tweede doelstelling was het verbeteren van grensoverschrijdende contacten. Hierbij ging het zowel om contacten tussen bedrijven onderling als tussen bedrijven en kennisinstellingen. Als laatste doelstelling werd via het project door de VDAB een cursus aangeboden aan werklozen. De cursus bood extra kansen voor scholing aan laagopgeleiden en wou zo een bijdrage leveren aan het terugdringen van werkloosheid onder deze zwakke bevolkingsgroep. Achievements: Please refer to the 'Description' field, which also includes the achievements of this project.
Up2Europe Ads

Coordinator

Details

  • 50%   57 567,00
  • 2000 - 2006 Grensregio Vlaanderen - Nederland (BE-NL)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

4 Partners Participants