Search for European Projects

Blog zonder grenzen

Het was de intentie van dit project om weblogs op een veilige en aantrekkelijke manier toegankelijk te maken voor kinderen en jongeren met een beperking. Het initiatief werd uitgewerkt op klasniveau. In de drie betrokken provincies werden telkens twee klassen (vijfde of zesde leerjaar / groep 7 of 8) geselecteerd. Per provincie was er één deelnemende klas buitengewoon/speciaal en één deelnemende klas gewoon/regulier onderwijs. Leerlingen met en zonder beperkingen hielpen elkaar om samen een toffe, boeiende blog op poten te zetten. Een tof gevolg van deze samenwerking was dat de deelnemende klassen de interprovinciale en zelfs internationale (Vlaanderen – Zeeland) interactie aangingen door bij elkaar reacties te plaatsen. Achievements: Please refer to the 'Description' field, which also includes the achievements of this project.

Looking for a partnership?
Have a look at
Ma Région Sud!
https://maregionsud.up2europe.eu

Coordinator

Details

  • 50%   50 400,00
  • 2000 - 2006 Grensregio Vlaanderen - Nederland (BE-NL)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

7 Partners Participants