Search for European Projects

RITON (Regionaal Innovatief Trainings- en Opleidings Netwerk) (RITON)

De wisselwerking tussen de onderwijswereld en de bedrijfswereld is van essentieel belang, dat was het uitgangspunt van dit project. De oprichting van een innovatief regionaal trainings- en opleidingsnetwerk in de Kanaalzone Gent-Terneuzen moest anticiperen op nieuwe wisselende opleidingsbehoeften van de ondernemingen. Het nieuwe kenniscentrum ontwikkelde niet alleen opleidingsmodules voor de bedrijfswereld, maar gaf ook de onderwijswereld de mogelijkheid om te profiteren van de in de bedrijfswereld aanwezige knowhow. Het meest vernieuwende element van het project was dat de inhoud van de cursussen haast dagdagelijks kon worden aangepast aan de exacte behoeften die er leefden bij de gebruikers, de bedrijven en diens werknemers. Tot daarvoor bestond altijd een te groot gat tussen het aanbod van cursusmateriaal, geleverd door opleiding zijn ze al een, en de inhoudelijke vraag van bedrijven voor bij- en omscholing. Concreet werden tijdens de looptijd van het project online cursussen ontwikkeld rond 'basiskennis ICT', 'E-Business' en 'logistiek'. Tevens is er een overzicht gegeven van alles wat al eerder ontwikkeld werd in andere projecten over de problematiek van grensoverschrijdende samenwerking tussen bedrijven. In 2005 ontving RITON een eervolle vermelding als sterk innovatief project bij de uitreiking van de 'Sail of Papenburg' op de jaarconferentie van de WVEG. Achievements: Please refer to the 'Description' field, which also includes the achievements of this project.

Looking for a partnership?
Have a look at
Ma Région Sud!
https://maregionsud.up2europe.eu

Coordinator

Details

  • 50%   351 000,00
  • 2000 - 2006 Grensregio Vlaanderen - Nederland (BE-NL)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

2 Partners Participants