Search for European Projects

Cover–it
Start date: Aug 31, 2008, End date: Aug 30, 2011 PROJECT  FINISHED 

Het project wil de functie van “onderhoudstechnicus binnen industriële bedrijven” (productiebedrijven, servicebedrijven, machineconstructeurs, gespecialiseerde onderhoudsbedrijven, …) beter invullen in de samenwerkende regio’s.Enerzijds willen de partners de onderhoudstechnici op een competentie- en praktijkgerichte manier opleiden wat resulteert in een verbreding en een uitdieping van hun kennis. Op die manier worden ze breder inzetbaar en worden ze naar een hoger niveau getild. In Zeeland zijn de opleidingen erg theoretisch en is er heel weinig praktijkopleiding. In Vlaanderen wordt het luik “onderhoud” slechts beperkt gedoceerd in de organisaties binnen het partnerschap. Bovendien wordt het praktijkgedeelte aangeleerd met behulp van veelal compleet verouderd didactisch materiaal.Anderzijds willen de partners ook werkzoekenden werven, bijscholen/omscholen en toeleiden tot de functie van onderhoudstechnicus om zo tegemoet te komen aan het tekort op de arbeidsmarkt. Achievements: Het doel in Cover-it was om de functie van onderhoudstechnicus binnen industriële bedrijven (productiebedrijven, servicebedrijven, machineconstructeurs, gespecialiseerde onderhoudsbedrijven, …) beter in te vullen in de samenwerkende regio’s. Enerzijds hebben de partners de onderhoudstechnici op een competentie- en praktijkgerichte manier opgeleid, anderzijds hebben de partners ook werkzoekenden geworven, bijgeschoold, omgeschoold en toegeleid tot de functie van onderhoudstechnicus om zo tegemoet te komen aan het tekort op de arbeidsmarkt.
Up2Europe Ads

Coordinator

Details

  • 50%   556 774,05
  • 2007 - 2013 Border Region Flanders - Netherlands (BE-NL)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

6 Partners Participants