Search for European Projects

GO-market Scheldemond

Doelstelling binnen dit project was het in kaart brengen van de mogelijkheden voor grensoverschrijdende marketing van Zeeuwse bedrijven en producten in Vlaanderen en de marketing van de Vlaamse producten en bedrijven in Zeeland. Zeker voor kleine en middelgrote ondernemingen is het op de markt zetten van het bedrijf of diens producten in een ander land, ook al is het het nabije buurland, een hele toer. Je hebt toch te maken met andere percepties en verwachtingen van consumenten. Bij grensoverschrijdende marketing ontstaan dus vragen en problemen. Go-Market Scheldemond heeft voor een groot deel antwoorden en oplossingen geboden aan geïnteresseerde bedrijven. Dit gebeurde door de netwerkvorming en ervaringsuitwisseling tussen Zeeuwse en Oost- en West-Vlaamse ondernemers te stimuleren. Een nevendoelstelling was het bevorderen van de transnationale samenwerking tussen ondernemingen enerzijds en opleidingsinstellingen en onderwijsinstellingen anderzijds. Tot slot was het ook de bedoeling om up-to-date online leermateriaal voor marktonderzoek binnen de Euregio Scheldemond aan te bieden. Achievements: Please refer to the 'Description' field, which also includes the achievements of this project.
Up2Europe Ads

Coordinator

Details

  • 50%   196 804,45
  • 2000 - 2006 Grensregio Vlaanderen - Nederland (BE-NL)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

6 Partners Participants