Search for European Projects

23 European Projects Found

Searched on 125080 European Projects

 FINISHED 

Europaregion Donau-Moldau-konkret

Start date: Sep 30, 2012, End date: Aug 30, 2015,

Die Europaregion Donau-Moldau (EDM) ist eine trilateral tätige Arbeitsgemeinschaft der sieben Partnerregionen Oberösterreich, niederösterreichisches Most- und Waldviertel, Niederbayern mit Altötting, Oberpfalz, Pilsen, Südböhmen und Vysočina. Sie dient dem Ausbau der Zusammenarbeit zum Wohle der dort lebenden Menschen, zur Stärkung der Region im Wettbewerb der Regionen und zur Umsetzu ...
Read Project

 2

 FINISHED 

Umweltfreundliche Gastronomie

Start date: Jan 1, 2013, End date: Jun 29, 2015,

The new teaching program, which includes process innovation education plan on both sides of the border towards modern gastronomic trends, creating space for the transmission and monitoring the latest trends in gastronomy.Environmentally friendly gastronomy is based on principles of sustainability. When cooking is preferred local products, local and seasonal food and organic food."This sector is un ...
Read Project

 2

 FINISHED 

Speeding "Every European Digital" (SEED)

Start date: Jan 1, 2012, End date: Jun 30, 2014,

The target of SEED is to expand, through the "cloud computing" approach and a very cheap network of Interactive Public Service Advertising (i-PSA) nodes, the positive results of European Inclusive e-Governance initiatives to boost "citizen-centric" e-Gov Services, to reuse as much as possible the European, National, Regional and Local stocks of Public Sector Information (PSI) and to leverage savin ...
Read Project

 12

 FINISHED 

Bezirk Pilsen und Oberpfalz - europäische Nachbarn

Start date: Jun 30, 2011, End date: Jun 29, 2014,

Read Project

 2

 FINISHED 

Sicheres Grenzgebiet

Start date: Jun 30, 2012, End date: Jun 29, 2014,

In collaboration with cross-border Action association Čerchov and villages in the northwest of the Bohemian Forest and the Bohemian Forest implements Pilsen Region project Quiet border. Its purpose is to improve safety and traffic flow, improve conditions for the functioning of the integrated rescue system and help to prevent and solve crimes. Project 1.25 million was funded by the CBC Objective 3 ...
Read Project

 2

 FINISHED 

Bayerisch-Böhmische Informationszentren für Tourismus, Kultur und Natur

Start date: Aug 31, 2011, End date: Dec 30, 2013,

Read Project

 2

 FINISHED 

Voraussetzungen für einen Windenergieausbau im Grenzgebiet CZ-BY

Start date: Dec 31, 2011, End date: Dec 30, 2013,

Ziel des Projektes soll es sein, die fachlichen und planungspraktischen Voraussetzungen für den beschleunigten, umwelt- und naturverträglichen Ausbau der Windenergie im Grenzgebiet zu ermitteln, zu erproben und daraus harmonisierte Kriterien und Standards für die Planungs- und Genehmigungspraxis im gesamten Grenzraum abzuleiten.Das Projekt umfasst im Wesentlichen vier Arbeitspakete:Erfassen besteh ...
Read Project

 2

 FINISHED 

Gesamtkonzept Verbesserung des Verkehrs D-CZ, Ortumgehung Schönthal

Start date: Sep 23, 2008, End date: Nov 21, 2011,

Read Project

 2

 FINISHED 

Entwicklung eines gemeinsamen Kooperationsraumes

Start date: Jun 30, 2008, End date: Jun 29, 2011,

Read Project

 2

 FINISHED 
Background The Beskydy Protected Landscape Area is located in the northeast of the Czech Republic and hosts important alluvial forest habitats in the Morávka river basin where priority species like Brook lamprey (Lampetra planeri) fish and the European Otter (Lutra lutra) are resident. The invasion of the Japanese knotweed (Reynoutria japonica)and Impa ...
Read Project

 6

 FINISHED 
Novým projektem INTERREG III A má být dosaženo kvalitní přeshraniční spolupráce a komunikace v oblasti regionálního rozvoje. Má být dosaženo lepší komunikace a sdělování si dosavadních zkušeností v oblasti regionálního rozvoje a využít tak potenciálu obou dvou regionů. Tento projekt má také za úkol vytvořit lepší podmínky pro podnikání v různých oblastech na obou stranách hranice, přispět k lep ...
Read Project

 2

 FINISHED 
Na základě vzájemné dohody vládního prezidenta Horní Falce Dr.Wolfgang Kunerta a hejtmana Plzeňského kraje MUDr.Petra Zimmermanna připravují partneři ohlédnutí za pětiletou vzájemnou spoluprací formou Putovní propagační výstavy Regionální kooperace. Tato jednoduchá prezentační výstava bude jako doprovodná akce k Bavorské zemské výstavě bude zahájena cca 25.5.2007 v prostorách státního úřadu v ...
Read Project

 2

 FINISHED 
Finanční náklady, na jejichž pokrytí jsou žádány finanční prostředky z DF, představují náklady na kvalitní technické zajištění výstavních prostor Domu kultury INWEST K v Plzni, kde se uskuteční 2. ročník veletrhu cestovního ruchu PK, tentokrát pod vlastním mezin. názvem International Tourism Expo of the Pilsen Region - ITEP 2006, propagační partner Bavorské zemské výstavy 2007 a logem ve dnech 12. ...
Read Project

 2

 FINISHED 

lzeňský kraj - mapa turistických cílů (CZ.04.4.82/1.2.00.1/0344)

Start date: Feb 28, 2006, End date: Mar 30, 2007,

... bami. Zadní strana bude obsahovat pruh s titulní a zadní stranou s obdobnou grafikou, jako je řada materiálů, vydávaná Plzeňským krajem. Dále bude rubová strana mapy obsahovat výčet zajímavých turistických cílů s lokalizací na přední straně pomocí identifikačních čtverců se stručným popisem v českém, německém a anglickém jazyce. Jedním z cílů projektu je doplnit tématický obsah mapy o co nejvíce ...
Read Project

 2

 FINISHED 
Finanční náklady, na jejichž pokrytí jsou žádány finanční prostředky z DF, představují náklady na monitoring návštěvníků a základní zajištění realizačních aktivit souvisejících se zdárným průběhem 2. ročníku veletrhu cestovního ruchu PK pod mezinárodním názvem International Tourism Expo of the Pilsen Region - ITEP 2006, propagační partner Bavorské zemské výstavy 2007 a logem, který se koná ve dne ...
Read Project

 2

 FINISHED 
Finanční náklady, na jejichž pokrytí jsou žádány finanční prostředky z DF, představují náklady na kvalitní přípravu a zejména propagační zajištění 2. ročníku veletrhu cestovního ruchu Plzeňského kraje, tentokrát pod vlastním mezinárodním názvem International Tourism Expo of the Pilsen Region - ITEP 2006, propagační partner Bavorské zemské výstavy 2007 a logem ve dnech 12. - 14. října 2006. Akce je ...
Read Project

 2

 FINISHED 
Jednou z možných podstat přeshraniční spolupráce česko-bavorského regionu je oblast prezentace a zkvalitnění činnosti malých venkovských muzeí místních regionů, které jsou důležitou součástí přeshraničního cestovního ruchu. Televize Prima, regionální vysílání ZAK TV pro oblast západní Čechy připravila jako pozvánku pro veřejnost prezentaci vybraných malých muzeí s cílem zvýšit atraktivitu a náv ...
Read Project

 4

 FINISHED 
V rámci projektu bude vydán soubor celkem 9 kusů cykloturistických map v měřítku 1:75 000, a to 7 map formátu B2 (660x450 mm) a 2 mapy formátu B1 (990x450 mm), mapy budou falcovány (po falcování budou mít rozměr 110x150 mm, u většího formátu 110x225 mm) a budou vloženy do obalu. Celkový náklad souboru map bude 4000 kusů. V mapách budou zakresleny značené cyklotrasy v Plzeňském kraji a v příhrani ...
Read Project

 2

 FINISHED 

Územní studie přeshraničních vazeb (CZ.04.4.82/3.2.00.1/0095)

Start date: May 31, 2005, End date: Jul 30, 2006,

Česká republika je od r. 2004 členem Evropské unie. Předpokládá se, že v r. 2007 splní podmínky Schengenské dohody. Plzeňský kraj bezprostředně sousedí se Spolkovou republikou Německo. Společná hranice s Bavorskem (cca 120km) tvořila v minulosti jak přírodní, tak zejména politickou překážku pro volný pohyb osob a pro ekonomickou a kulturní spolupráci. Po r. 1989 se postupně tyto bariéry odstraňuj ...
Read Project

 2

 FINISHED 

Realizace veletrhu cestovního ruchu (CZ.04.4.82/4.3.02.1/0314)

Start date: Sep 29, 2005, End date: Feb 27, 2006,

Náklady, na jejichž pokrytí jsou žádány finanční prostředky z DF, představují náklady na zajištění společenského večera, technické a organizační zajištění veletrhu cestovního ruchu, která se ve dnech 20. - 22.10. 2005 uskuteční v rámci akce Kooperační fórum Plzeň - prezentační výstavy Hospodářské komory v Domu kultury Inwest-K v Plzni. Akce je koncipována jako navazující akce na první česko-bavo ...
Read Project

 3

 FINISHED 
Aktivity, na jejichž zajištění jsou v rámci projektu požadovány finanční prostředky, zahrnují přípravu a propagaci veletrhu cestovního ruchu, která se ve dnech 20. - 22.10. 2005 uskuteční v rámci akce Kooperační fórum Plzeň - prezentační výstavy Hospodářské komory v Domu kultury Inwest-K v Plzni. Z prostředků DF bude spolufinancována příprava a tisk plakátů a propagačních materiálů, vytvoření lo ...
Read Project

 3

 FINISHED 
V rámci projektu bude realizováno několik aktivit, jejichž hlavním cílem je propagace nově vyznačené cyklotrasy č. 3. Ta představuje páteřní cyklotrasu Plzeňského kraje a v roce 2005 bude sloužit jako hlavní cyklistická komunikace do Plzně při příležitosti světové turistické olympiády, a to jak z Regensburgu, tak z Prahy. Aktivity zahrnují: 1. Společný česko-německý propagační materiál, 2. Turisti ...
Read Project

 2

 FINISHED 
Mit dem Thema "Schulische Förderung von jungen Menschen mit schwersten Mehrfachbehinderungen in der Phase der Vorbereitung auf ein Leben als Erwachsene" haben das Ministerium für Kultus, Jugend und Sport Baden-Württemberg und die Bezirksregion Pilsen im Jahr 2009 im Rahmen des Comenius-Regio-Projekts ein Arbeitsfeld aufgegriffen und bearbeitet, das in der Praxis zwar nicht neu ist, das aber konzep ...
Read Project

 2