Search for European Projects

Realizace veletrhu cestovního ruchu (CZ.04.4.82/4.3.02.1/0314)
Start date: Sep 29, 2005, End date: Feb 27, 2006 PROJECT  FINISHED 

Náklady, na jejichž pokrytí jsou žádány finanční prostředky z DF, představují náklady na zajištění společenského večera, technické a organizační zajištění veletrhu cestovního ruchu, která se ve dnech 20. - 22.10. 2005 uskuteční v rámci akce Kooperační fórum Plzeň - prezentační výstavy Hospodářské komory v Domu kultury Inwest-K v Plzni. Akce je koncipována jako navazující akce na první česko-bavorský kontaktní veletrh, který se uskutečnil v Regensburgu v říjnu 2004. Výstavy se zúčastní celkem 43 vystavovatelů z Čech, Bavorska a dalších partnerských regionů.
Up2Europe Ads

Coordinator

Details

  • 72.7%   147 000,00
  • 2000 - 2006 Bavaria - Czech Republic (DE-CZ)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

2 Partners Participants