Search for European Projects

říprava a propagace veletrhu cestovního ruchu (CZ.04.4.82/4.3.02.1/0206)
Start date: Sep 29, 2005, End date: Feb 27, 2006 PROJECT  FINISHED 

Aktivity, na jejichž zajištění jsou v rámci projektu požadovány finanční prostředky, zahrnují přípravu a propagaci veletrhu cestovního ruchu, která se ve dnech 20. - 22.10. 2005 uskuteční v rámci akce Kooperační fórum Plzeň - prezentační výstavy Hospodářské komory v Domu kultury Inwest-K v Plzni. Z prostředků DF bude spolufinancována příprava a tisk plakátů a propagačních materiálů, vytvoření loga veletrhu a náklady potřebné k technickému zajištění výstavních prostor. Hlavním cílem akce je prezentace Plzeňského kraje a partnerských regionů široké veřejnosti, navázání kontaktů a vztahů.
Up2Europe Ads

Coordinator

Details

  • 73%   147 000,00
  • 2000 - 2006 Bavaria - Czech Republic (DE-CZ)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

2 Partners Participants