Search for European Projects

Realizace ITEP 2006, propagační partner Bavorské zemské výstavy 2007 (CZ.04.4.82/4.3.02.1/0495)
Start date: Oct 4, 2006, End date: Feb 27, 2007 PROJECT  FINISHED 

Finanční náklady, na jejichž pokrytí jsou žádány finanční prostředky z DF, představují náklady na monitoring návštěvníků a základní zajištění realizačních aktivit souvisejících se zdárným průběhem 2. ročníku veletrhu cestovního ruchu PK pod mezinárodním názvem International Tourism Expo of the Pilsen Region - ITEP 2006, propagační partner Bavorské zemské výstavy 2007 a logem, který se koná ve dnech 12. - 14. října 2006 v Domu kultury INWEST-K v Plzni. Akce je koncipována jako akce rozvíjející česko-bavorský veletrh v Regensburgu 2004, veletrh cestovního ruchu PK s bavorskou účastí 2005.

Looking for a partnership?
Have a look at
Ma Région Sud!
https://maregionsud.up2europe.eu

Coordinator

Details

  • 75%   87 135,00
  • 2000 - 2006 Bavaria - Czech Republic (DE-CZ)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

1 Partners Participants