Search for European Projects

lzeňský kraj - mapa turistických cílů (CZ.04.4.82/1.2.00.1/0344)
Start date: Feb 28, 2006, End date: Mar 30, 2007 PROJECT  FINISHED 

V rámci projektu bude vydána mapa turistických cílů na formátu 900 x 630mm, falcovaná podélně, 8 lomů, příčně 2 lomy do sebe na výsledný formát 100 x 210mm, v barevnosti 4/4. Papír G print 100g nákladem 15 tis. výtisků. Tiskový materiál bude na mapové straně obsahovat základní mapu, která bude zahrnovat území Plzeňského kraje a příhraniční oblast Dolního Bavorska a Horního Falcka. Pomocí standardizovaného mapového klíče zde budou vyznačeny historické, kulturní, církevní a technické památky, rozhledny a vyhlídková místa, železniční a jiné zajímavosti na české i německé straně. Obzvláště atraktivní turistické cíle budou vyobrazeny na přední i zadní straně mapy kresbami. Zadní strana bude obsahovat pruh s titulní a zadní stranou s obdobnou grafikou, jako je řada materiálů, vydávaná Plzeňským krajem. Dále bude rubová strana mapy obsahovat výčet zajímavých turistických cílů s lokalizací na přední straně pomocí identifikačních čtverců se stručným popisem v českém, německém a anglickém jazyce. Jedním z cílů projektu je doplnit tématický obsah mapy o co nejvíce aktualizovaných údajů, tzn. zejména zákres turistických cílů a známých i dosud neprávem opomíjených přírodních, kulturně-historických památek a dalších zajímavostí Plzeňského kraje a příhraničí. Mapy budou sloužit českým i zahraničním turistům, kteří je získají v síti infocenter na české i bavorské straně hranice, na veletrzích cestovního ruchu v ČR i v zahraničí a na různých prezentačních akcích Plzeňského kraje. Projekt je v souladu s cíli programu Iniciativy INTERREG IIIA Česká republika - Svobodný stát Bavorsko, přispívá k integraci na česko - bavorské hranici a prostřednictvím rozvoje turistiky (pěší i cyklo) přispívá k zlepšování podmínek pro hospodářský růst přeshraniční oblasti. Podpora a propagace turistiky utváří podmínky pro trvale udržitelný rozvoj cestovního ruchu a snižuje negativní vlivy na životní prostředí. Mapy budou návštěvníkům a turistům poskytovány ZDARMA.
Up2Europe Ads

Coordinator

Details

  • 75%   387 750,00
  • 2000 - 2006 Bavaria - Czech Republic (DE-CZ)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

1 Partners Participants