Search for European Projects

lzeň - Regensburg: propagace mezinárodní cyklotrasy (CZ.04.4.82/1.2.00.1/0029)
Start date: Oct 14, 2004, End date: Nov 29, 2005 PROJECT  FINISHED 

V rámci projektu bude realizováno několik aktivit, jejichž hlavním cílem je propagace nově vyznačené cyklotrasy č. 3. Ta představuje páteřní cyklotrasu Plzeňského kraje a v roce 2005 bude sloužit jako hlavní cyklistická komunikace do Plzně při příležitosti světové turistické olympiády, a to jak z Regensburgu, tak z Prahy. Aktivity zahrnují: 1. Společný česko-německý propagační materiál, 2. Turistickou mapu PK, 3. Průvodce po trase č.3, 4. osazení dopravního značení dosud nevyznačených úseků cyklotrasy č.3.
Up2Europe Ads

Coordinator

Details

  • 75%   375 000,00
  • 2000 - 2006 Bavaria - Czech Republic (DE-CZ)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

1 Partners Participants